Technikum

Zespół Szkół w Czudcu otwiera w roku szkolnym 2021/2022 nowy oddział technikum w zawodzie technik architektury krajobrazu.

Uczniowie uczący się w tym zawodzie zdobędą wiedzę i umiejętności z zakresu projektowania, zakładania i pielęgnacji terenów zieleni a także florystyki. Zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe realizowane będą we współpracy   najlepszymi przedsiębiorstwami tej branży na terenie Rzeszowa i okolic, jak również w otaczającym szkołę zespole parkowo - dworskim.

Zdobyte wykształcenie umożliwi absolwentom szkoły kontynuację edukacji w licznych uczelniach wyższych, na kierunku architektura krajobrazu, np. na Uniwersytecie Rzeszowskim lub w Wyższej Szkole Inżynieryjno – Ekonomicznej w Rzeszowie.

Technik architektury krajobrazu będzie przygotowany do podjęcia pracy w zawodzie, jak również do prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Szkoła zapewni bardzo dobre warunki kształcenia, organizując nowoczesne pracownie rysunku technicznego, projektowania architektury krajobrazu oraz urządzania i pielęgnacji terenów zieleni.

Warsztaty szkolne wyposażone zostaną w specjalistyczny sprzęt geodezyjny, maszyny i sprzęt ogrodniczy. W szkole uczeń będzie miał ponadto możliwość uzyskania prawa jazdy do kierowania ciągnikiem rolniczym z przyczepą.

Zapraszamy !

W roku szkolnym 2021/2022 zapraszamy absolwentów szkły podstawowej do podjęcia nauki w 5 letnim Technikum w kierunkach: