Egzaminy zawodowe

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 10 sierpnia 2017 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz egzaminu eksternistycznego zawodowego w 2018 roku

Aktualizacja z 1 września 2017 r.

Na podstawie: art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 1943, ze zm.)

 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (Dz.U. z 2015 r., poz. 673)

 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (Dz.U. z 2017 r., poz.1663)

 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie egzaminów eksternistycznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 188, ze zm.) ustalam harmonogram przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz egzaminu eksternistycznego zawodowego w 2018 r.

Harmonogram przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie dotyczy również egzaminu eksternistycznego zawodowego.

HARMONOGRAM EGZAMINÓW POTWIERDZAJĄCYCH KWALIFIKACJE ZAWODOWE

SESJA: ZIMOWA – STYCZEŃ 2018    DATA EGZAMINU: 11.01.2018 R.         
    ETAP PISEMNY

ZAWÓD KWALIFIKACJA KLASA GODZINA CZAS TRWANIA EGZAMINU
Technik budownictwa B.30 IV TB 14:00 60 minut
B.18 III TB 10:00
Technik żywienia
i usług gastronomicznych
T.15 IV TŻ 12:00
T.6 III TŻ 10:00
Technik architektury krajobrazu R.22 IV TA 12:00

HARMONOGRAM EGZAMINÓW POTWIERDZAJĄCYCH KWALIFIKACJE ZAWODOWE

SESJA: LETNIA - CZERWIEC 2018    DATA EGZAMINU: 19.06.2018 R.

ETAP PISEMNY

ZAWÓD KWALIFIKACJA KLASA GODZINA CZAS TRWANIA EGZAMINU
Technik budownictwa B.33 III TB 12:00 60 minut

HARMONOGRAM EGZAMINÓW POTWIERDZAJĄCYCH KWALIFIKACJE ZAWODOWE

SESJA: ZIMOWA -  STYCZEŃ 2018

ETAP PRAKTYCZNY

ZAWÓD KWALIFIKACJA FORMA EGZAMINU KLASA GODZINA DATA EGZAMINU CZAS TRWANIA EGZAMINU
Technik budownictwa B.30 DK IV TB 09:00 19.01.2018 180 minut
Technik żywienia 
i usług gastronomicznych
T.15 D IV TŻ 13:00 10.01.2018 150 minut
T.6 W III TŻ I zm - 08:00, II zm - 12:00 10.02.2018 120 minut
I zm - 08:00, II zm - 12:00, III zm - 16:00 15.02.2018 120 minut
Technik architektury krajobrazu R.22 D IV TA 13:00 10.01.2018 180 minut

HARMONOGRAM EGZAMINÓW POTWIERDZAJĄCYCH KWALIFIKACJE ZAWODOWE 

SESJA: LETNIA - CZERWIEC 2018

ETAP PRAKTYCZNY

ZAWÓD KWALIFIKACJA FORMA EGZAMINU KLASA GODZINA DATA EGZAMINU CZAS TRWANIA EGZAMINU
Technik budownictwa B.33 D III TB 13:00 26.06.2018 180 minut