Szkolne Koło PCK

"Polski Czerwony Krzyż jest działającą na zasadzie dobrowolności masową organizacją społeczną, która skupia ludzi dobrej woli pragnących działać społecznie nad szerzeniem zasad humanitaryzmu, rozwijaniem poszanowania czci i godności ludzkiej, ochroną zdrowia i życia ludzkiego oraz nieść pomoc wszystkim jej potrzebującym we wszelkich okolicznościach, gdy dobra te są zagrożone".
/statut PCK-wstęp/

Cele działania Szkolnego Koła PCK:
  1. Kształtowanie aktywnych postaw młodzieży, jej gotowość do niesienia pomocy innym.
  2. Wychowanie młodzieży w kulturze zdrowotnej, wyrabianie nawyków higieniczno - sanitarnych.
  3. Budzenie potrzeb w dziedzinie profilaktyki zdrowotnej oraz przygotowanie do społecznej działalności na rzecz ochrony zdrowia i zapobieganiu nieszczęśliwym wypadkom.

 Opiekun SK PCK mgr Beata Skrzypek