Branżowa Szkoła I Stopnia

Lista zawodów w których kształcenie przedmiotów teoretycznych zawodowych odbywa się na kursach wyjazdowych - klasa wielozawodowa
Symbol cyfrowy zawodu Nazwa zawodu Nazwy kwalifikacji wyodrębnionych
w zawodzie
522301 sprzedawca  
514101 fryzjer  
751201 cukiernik  
723103 mechanik pojazdów samochodowych  
722204 ślusarz  
512001 kucharz  
712905 monter zabudowy i  robót wykończeniowych w budownictwie  
711501 cieśla  
711204 Murarz-tynkarz  
741103 Elektryk  
751204 Piekarz  
752205 Stolarz  
911205

Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej

(kształcenie osób z niepełnosprawnością intelektualną
w stopniu lekkim)

 
941203 

Pracownik pomocniczy gastronomii 

(kształcenie osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim) 

 

 

723103