Zestawy podręczników

Liceum Ogólnokształcące
Klasa I Klasa II Klasa III

 

Technikum architektury krajobrazu
Klasa I Klasa II Klasa III Klasa IV

 

Technikum Żywienia i Usług Gatronomicznych
Klasa I Klasa II Klasa III

Klasa IV

Technikum Budowlane
Klasa I Klasa II Klasa III Klasa IV

 

Technikum Hotelarstwa
Klasa I Klasa II Klasa III Klasa IV

 

Klasa I Klasa II Klasa III Klasa IV

 

Klasa I Klasa II Klasa III Klasa IV

 

Branzowa Szkoła/Zasadnicz Szkoła Zawodowa
Klasa IB Klasa IIB Klasa IIIZ

 

Ciśnieniomierz elektroniczny SmartGauge D2