Rada rodziców

Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2012/2014
  1. Agnieszka Fortuna - przewodnicząca Rady Rodziców.
  2. Władysław Pietruszka - z-ca przewodniczącej Rady Rodziców.
  3. Barbara Kusztyb - sekretarz.
  4. Marzena Włoch - skarbnik.