Rada rodziców

Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2018/2019
  1. Agnieszka Fortuna - przewodnicząca Rady Rodziców.