Dyrekcja

Dyrektor
Zespołu Szkół w Czudcu

mgr Ryszard Wacko

Priorytety dyrektora Zespołu Szkół w Czudcu w zakresie nadzoru pedagogicznego.


Wicedyrektor Zespołu Szkół w Czudcu
ds. kształcenia praktycznego i zawodowego

mgr inż. Monika Tarczyńska - Obrocka