Dyrekcja

dyrektor
Dyrektor
Zespołu Szkół w Czudcu

mgr Marta Proksa

Priorytety dyrektora Zespołu Szkół w Czudcu w zakresie nadzoru pedagogicznego. 


vice dyrektor 1
Wicedyrektor Zespołu Szkół w Czudcu
ds. dydaktyki i wychowania

mgr Grażyna Kubska


vice dyrektor 2
Wicedyrektor Zespołu Szkół w Czudcu
ds. kształcenia praktycznego i zawodowego

mgr inż. Monika Tarczyńska - Obrocka