Przedmioty brane pod uwagę w rekrutacji 2022/2023

Podstawowe zajęcia edukacyjne, z których oceny będą liczone do punktacji podczas rekrutacji

Podstawowe zajęcia edukacyjne, z których oceny wymienione na świadectwie ukończenia szkoły będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym:

We wszystkich typach szkół: język polski, matematyka oraz

Liceum Ogólnokształcące:   biologia, informatyka

Technik budownictwa:     fizyka, geografia

Technik żywienia i usług gastronomicznych:   geografia, biologia

Technik hotelarstwa:   geografia, informatyka

Technik architektury krajobrazu:  geografia informatyka

Technik usług kelnerskich:   geografia, informatyka

Szkoła branżowa I stopnia (wszystkie zawody):      język obcy, informatyka