Nauczyciele

Kadra pedagogiczna w roku szkolnym 2018/2019:

Przedmioty ogólnokształcące:

 • biologia - Pytko Marta
 • chemia:Jolanta Ziobro
 • język angielski: Moskal Adrian , Rykała Agnieszka
 • język niemiecki: Birbach - Zandecka Ewa, Gurbisz Urszula
 • fizyka: Zandecki Krzysztof
 • geografia: Żołądek Renata, Wacko Ryszard
 • historia: Żołądek Renata,
 • język polski: Bytnar Lidia, Pietrucha Elżbieta
 • matematyka:Małgorzata Baran
 • podstawy przedsiębiorczości: Piękoś Małgorzata
 • edukacja dla bezpieczeństwa: Hałas Bartosz, Lenart Jacek
 • religia:ks. Mariusz Mastaj
 • informatyka: Zandecki Krzysztof
 • wiedza o kulturze: Pietrucha Elżbieta
 • wiedza o społeczeństwie: Żołądek Renata
 • wychowanie fizyczne: Hałas Bartosz, Lenart Jacek,
 • wychowanie do życia w rodzinie: Pytko Marta 
 • doradztwo zawodowe : Piękoś Małgorzata

Przedmioty zawodowe:

Technikum budowlane:

 • Dziadosz Agnieszka
 • Kozłowska Krystyna

Technikum w zawodzie :Hotelarz

 • Magdalena Farej

Technikum Architektury Krajobrazu

Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych:

 • Cygan Anna
 • Farej Magdalena
 • Machowska Agnieszka
 • Moskwa Joanna
 • Piękoś Małgorzata
 • Zandecki Krzysztof

Biblioteka szkolna:

 • Bytnar Lidia

Zajęcia rewalidacyjne :

 • Pietrucha Elżbieta