Nauczyciele

Kadra pedagogiczna w roku szkolnym 2017/2018:

Przedmioty ogólnokształcące:

 • biologia - Pytko Marta
 • chemia: Skrzypek Beata
 • język angielski: Moskal Adrian , Rykała Agnieszka
 • język niemiecki: Birbach - Zandecka Ewa, Gurbisz Urszula
 • fizyka: Zandecki Krzysztof
 • geografia: Żołądek Renata
 • historia: Żołądek Renata, Marcin Jurzysta
 • język polski: Bytnar Lidia, Pietrucha Elżbieta
 • matematyka: Wójcik Wiesława, Małgorzata Baran
 • podstawy przedsiębiorczości: Piękoś Małgorzata
 • edukacja dla bezpieczeństwa: Hałas Bartosz, Lenart Jacek
 • religia: Paweł Blat
 • informatyka: Zandecki Krzysztof
 • wiedza o kulturze: Pietrucha Elżbieta
 • wiedza o społeczeństwie: Jurzysta Marcin
 • wychowanie fizyczne: Hałas Bartosz, Lenart Jacek, Szela Wojciech
 • wychowanie do życia w rodzinie: Pytko Marta 
 • doradztwo zawodowe : Piękoś Małgorzata

Przedmioty zawodowe:

Technikum budowlane:

 • Dziadosz Agnieszka
 • Kozłowska Krystyna

Technikum w zawodzie :Hotelarz

Technikum Architektury Krajobrazu

Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych:

 • Cygan Anna
 • Farej Magdalena
 • Szela  Justyna
 • Machowska Agnieszka
 • Moskwa Joanna
 • Piękoś Małgorzata
 • Zandecki Krzysztof
 • Godek Anna

Biblioteka szkolna:

 • Bytnar Lidia

Zajęcia rewalidacyjne :

 • Gierlach Elżbieta