Nauczyciele

Kadra pedagogiczna w roku szkolnym 2021/2022:

Przedmioty ogólnokształcące:

 • biologia - Pytko Marta
 • chemia:Jolanta Ziobro
 • język angielski:  Rykała Agnieszka
 • język niemiecki:  Gurbisz Urszula
 • fizyka: Chlebica Konrad, Wacko Ryszard
 • geografia: Żołądek Renata, 
 • historia: Żołądek Renata,
 • język polski: Bytnar Lidia, Pietrucha Elżbieta
 • matematyka:Małgorzata Baran
 • podstawy przedsiębiorczości: Piękoś Małgorzata
 • edukacja dla bezpieczeństwa: Hałas Bartosz
 • religia:ks. Jakub Gunia
 • informatyka: Chlebica Konrad, Wacko Ryszard
 • wiedza o kulturze: Pietrucha Elżbieta
 • wiedza o społeczeństwie: Żołądek Renata
 • wychowanie fizyczne: Hałas Bartosz, Szela Wojciech
 • wychowanie do życia w rodzinie: Pytko Marta 
 • doradztwo zawodowe : Piękoś Małgorzata

Przedmioty zawodowe:

Technikum budowlane:

 • Dziadosz Agnieszka
 • Kozłowska Krystyna
 • Cynk Bolesław

Technikum w zawodzie :Hotelarz

 • Magdalena Farej

Technikum Architektury Krajobrazu

Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych:

 • Cygan Anna
 • Farej Magdalena
 • Machowska Agnieszka
 • Moskwa Joanna
 • Piękoś Małgorzata
 • Chlebica Konrad

Biblioteka szkolna:

 • Bytnar Lidia

Zajęcia rewalidacyjne :

 • Pietrucha Elżbieta

 Pedagog

Domino Tomasz