Przydział wychowawstw i klasopracowni w roku szkolnym 2016/2017

KlasaWychowawstwoKlasopracownia
I ZSZ Marcin Jurzysta 20A 
IIIZSZ Beata Skrzypek 06A
III TŻA Wiesława Wójcik 05A
III TŻN GurbiszUrszula 19A
I LO Jacek Lenart 11 A
IVTBŻ Krzysztof Zandecki 22 A
III ZSZ Anna Daszykowska 21 A
III TAB Pytko Marta 07 A
     
II TBHŻ Karnasiewicz Justyna 13 B
I TŻ Joanna Moskwa 15 B