Przydział wychowawstw i klasopracowni w roku szkolnym 2018/2019

KlasaWychowawstwoKlasopracownia
III ZSZ Bartosz Hałas 20A 
II BSZ Marta Pytko 07A
I BSZ Renata Żołądek 11 A
IIILO Jacek Lenart 05 A
I TBŻ Urszula Gurbisz 19 A
II TBŻ Małgorzata Baran 20 A
III TŻ Joanna Moskwa 15 B
 IVTBHŻ  Małgorzata Piękoś 23 A