Liceum Ogólnokształcące

Jesteśmy liceum stwarzającym uczniom warunki do harmonijnego kształcenia i wychowania zapewniającego rozwój kompetencji niezbędnych do radzenia sobie w życiu.

Jesteśmy szkołą z 70-letnią tradycją, szkołą, która wykształciła wiele pokoleń i wrosła w krajobraz naszej małej ojczyzny.

Stawiamy na podmiotowe traktowanie ucznia, który z pozytywnym nastawianiem patrzy na świat, wierzy w siebie i swoje możliwości.

Prowadzimy zajęcia w małych grupach, co umożliwia indywidualizację procesu kształcenia.

Liceum Ogólnokształcące przygotowuje do podjęcia dalszej nauki na wybranym kierunku studiów wyższych lub szkoły policealnej.

1.jpg2.jpg3.jpg4.jpg5.jpg6.jpg7.jpg8.jpg9.jpg10.jpg11.jpg12.jpg13.jpg14.jpg15.jpg

Uczniowie mogą rozwijać swoje zainteresowania poprzez wybór przedmiotów realizowanych na poziomie rozszerzonym w zakresie:

 • matematyka, fizyka, informatyka - pozwalającym na przygotowanie się do studiów na kierunkach technicznych, informatycznych, ekonomicznych,
 • biologia, chemia, geografia - pozwalającym na przygotowanie się do studiów na kierunkach medycznych, kultury fizycznej oraz przyrodniczych,
 • historia, wiedza o społeczeństwie - pozwalającym na przygotowanie się do studiów na kierunkach humanistycznych i prawniczych,
 • język angielski, język niemiecki - pozwalającym na przygotowanie się do studiów na kierunkach lingwistycznych.
Naszą ofertę edukacyjna poszerzamy również o możliwość nauki w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych.
Jesteśmy w trakcie nawiązywania kontaktów z innymi szkołami Unii Europejskiej w ramach projektów wymiany międzyszkolnej (Erasmus+,PNWM).

W swoich działaniach zmierzamy do określonego profilu absolwenta, który powinien:

  1. Osiągnąć następujące cele:
   • przygotować się do zdania egzaminu maturalnego,
   • odkryć i rozwinąć swoje zdolności,
   • brać aktywny udział w życiu społeczeństwa.
  2. Znać, rozumieć, stosować:
   • zasady moralne i istotę odpowiedzialności,
   • zasady dobrych obyczajów i kultury osobistej,
   • tradycje narodowe i lokalne,
   • tradycje szkolne,
   • historię i kulturę własnego narodu i regionu,
   • zasady zdrowego stylu życia wolnego od nałogów,
   • prawa i obowiązki obywatela w demokratycznym społeczeństwie,
   • zagrożenia społeczne i cywilizacyjne,
   • prawa człowieka,
   • wiadomości określone podstawą programową.
  3. Posiadać umiejętności:
   • organizowania własnej pracy,
   • dyskutowania i bronienia własnych racji,
   • podejmowania dojrzałych decyzji,
   • dostrzegania potrzeb innych ludzi,
   • poruszania się w zinformatyzowanym społeczeństwie.

Po ukończeniu szkoły absolwent powinien nadal szanować tradycję szkolną, darzyć szacunkiem swoich wychowawców i nauczycieli, być pomocnym dla innych uczniów i absolwentów tej szkoły, wyrażać się z godnością o miejscu i ludziach, którzy pracowali nad jego kształceniem i wychowaniem.