Koło Technologów Budownictwa

Zajęcia dodatkowe dla uczniów technikum budowlanego w ramach KTB odbywają się raz w tygodniu. Tematyka spotkań umożliwia uczniom rozwijanie zainteresowań zawodowych i poszerza ich wiedzę z zakresu nowoczesnych rozwiązań materiałowo - konstrukcyjnych w budownictwie.

W ramach zajęć uczniowie przygotowują się do udziału w eliminacjach Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych na szczeblu szkolnym i okręgowym. Zainteresowani uczestniczą w seminariach naukowo- technicznych organizowanych przez Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa o/Rzeszów i uzyskują odpowiednie certyfikaty potwierdzające udział w szkoleniu.

Opiekun Koła Technologów Budownictwa
mgr inż. Barbara Rusinek