Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne
prowadzone w ramach Projektu pn. "Podkarpacie stawia na zawodowców",
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Priorytetu IX. Rozwój Wykształcenia i kompetencji w regionach,
Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

Zamówienie publiczne na "Pełnienie funkcji koordynatora merytorycznego praktyk i staży uczniów ZS w Czudcu".
numer ogłoszenia: 450994 - 2012
data zamieszczenia: 14.11.2012

 1. Ogłoszenie o zamówieniu.
 2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.
 3. Załącznik nr 1. Opis przedmiotu zamówienia.
 4. Załącznik nr 2. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.
 5. Załącznik nr 3. Oświadczenie o spełnianiu warunków.
 6. Załącznik nr 4. Wykaz osób.
 7. Załącznik nr 5. Formularz ofertowy.
 8. Załącznik nr 6. Wzór umowy.

Zamówienie publiczne na "Świadczenie usługi organizacji praktyk zawodowych dla uczestników projektu - Podkarpacie stawia na zawodowców - z powiatu strzyżowskiego".
numer ogłoszenia: 443420 - 2012
data zamieszczenia: 11.11.2012

 1. Ogłoszenie o zamówieniu.
 2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.
 3. Załącznik nr 1. Opis przedmiotu zamówienia.
 4. Załącznik nr 2. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.
 5. Załącznik nr 3. Oświadczenie o spełnianiu warunków.
 6. Załącznik nr 4. Formularz ofertowy.
 7. Załącznik nr 5. Wzór umowy.

Zamówienie publiczne na "Wyposażenie pracowni zajęć praktycznych dla kształcenia kwalifikacji murarz - tynkarz"
numer ogłoszenia: 430570 - 2012
data zamieszczenia: 02.11.2012

 1. Ogłoszenie o zamówieniu.
 2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.
 3. Załącznik nr 1. Opis przedmiotu zamówienia.
 4. Załącznik nr 2. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.
 5. Załącznik nr 3. Oświadczenie o spełnianiu warunków.
 6. Załącznik nr 5. Formularz ofertowy.
 7. Załącznik nr 6. Wzór umowy.

Zamówienie publiczne na "Organizację i przeprowadzenie zajęć wyrównawczych z matematyki, języka angielskiego, języka niemieckiego".
numer ogłoszenia: 411780 - 2012
data zamieszczenia: 22.10.2012

 1. Ogłoszenie - zajęcia wyrównawcze.
 2. Opis przedmiotu zajęcia wyrownawcze.
 3. Siwz - zajęcia wyrównawcze.
 4. Załącznik nr 1 - opis przedmiotu zamówienia - zajęcia wyrównawcze.
 5. Załącznik nr 2 Program - j. angielski.
 6. Załącznik nr 3 Program - j. niemiecki - do 2 gr. - gastronomia - hotelarstwo.
 7. Załącznik nr 4 Program - j. niemiecki - do 1 gr. - budownictwo.
 8. Załącznik nr 5 Program zajęć wyrównawczych - matematyka.
 9. Załącznik nr 6 ZW - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.
 10. Załącznik nr 7 ZW - oświadczenie o spelnianiu warunkow.
 11. Załącznik nr 8 ZW - formularz ofertowy.
 12. Załącznik nr 9 ZW- opis przedmiotu zamówienia - zajęcia wyrównawcze.

Zamówienie publiczne na "Wyposażenie pracowni zajęć praktycznych dla kształcenia kwalifikacji murarz - tynkarz".
numer ogłoszenia: 411786 - 2012
data zamieszczenia: 22.10.2012

 1. Ogłoszenie o zamówieniu.
 2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.
 3. Załącznik nr 1 - opis przedmiotu zamówienia.
 4. Załącznik nr 2 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.
 5. Załącznik nr 3 - oświadczenie o spelnianiu warunkow.
 6. Załącznik nr 4 - formularz ofertowy.
 7. Załącznik nr 5 - wzor umowy.

Zamówienie publiczne na "Dostawę sprzętu do pracowni ZST w Strzyżowie".
numer ogłoszenia: 411776 - 2012
data zamieszczenia: 22.10.2012

 1. Ogłoszenie o zamówieniu.
 2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.
 3. Załacznik nr 1 - opis przedmiotu zamówienia - ZST - Sklepik uczniowski "PROFIT".
 4. Załacznik nr 2 - opis przedmiotu zamówienia - ZST Szkolna Agencja Kreatywna.
 5. Załacznik nr 3 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.
 6. Załacznik nr 4 - oświadczenie o spełnianiu warunków.
 7. Załacznik nr 5 - wzór oferty.
 8. Załacznik nr 6 - wzór umowy.
 9. Załacznik nr 7 - wykaz oferowanego sprzętu.

Zamówienie publiczne na przeprowadzenie "Kursu carvingu I i II stopnia dla 10 uczniów Technikum oraz ZSZ przy ZS w Czudcu".
Numer ogłoszenia: 411788 - 2012
data zamieszczenia: 22.10.2012

 1. Ogłoszenie o zamówieniu.
 2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.
 3. Załącznik nr 1 carving - opis przedmiotu zamówienia.
 4. Załącznik nr 2 carving - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.
 5. Załącznik nr 3 carving - oświadczenie o spełnianiu warunków.
 6. Załącznik nr 4 carving - formularz ofertowy.
 7. Załącznik nr 5 carving - wzór umowy.
 8. Program nauczania do carvingu.
 9. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.
 10. Modyfikacja siwz- 2012-10-26.
 11. Załącznik nr 1 carving do SIWZ po zmianie.

Zamówienie publiczne na "Dostawę 5 kompletów noży do carvingu".
numer ogłoszenia: 411778 - 2012
data zamieszczenia: 22.10.2012

 1. Ogłoszenie o zamówieniu.
 2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.
 3. Załacznik nr 1 - opis przedmiotu zamówienia.
 4. Załacznik nr 2 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.
 5. Załacznik nr 3 - oświadczenie o spełnianiu warunków.
 6. Załacznik nr 4 - formularz ofertowy.
 7. Załacznik nr 5 - wzór umowy.

Zamówienie publiczne na "Wybór opiekunów i koordynatorów szkolnych".
numer ogłoszenia: 365638 - 2012
data zamieszczenia: 25.09.2012

 1. Ogłoszenie o zamówieniu.
 2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.
 3. Załącznik nr 1 - opis przedmiotu zamówienia.
 4. Załącznik nr 2 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.
 5. Załącznik nr 3 - oświadczenie o spelnianiu warunków.
 6. Załącznik nr 4 - wykaz osób.
 7. Załącznik nr 5 - formularz ofertowy.
 8. Załącznik nr 6- wzór umowy.