Zawodowcy na Start

logotypes ue
banner zawodowcy
logo partner pcen

 

Projekt pn. "Zawodowcy na Start" realizowany ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w partnerstwie z dwoma jednostkami samorządu terytorialnego: Powiatem Strzyżowskim oraz Powiatem Ropczycko-Sędziszowskim.

Projekt „Zawodowcy na start” realizowany jest w okresie od 01.09.2016 do dnia 31.08.2018 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 przez Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie w partnerstwie z Powiatem Strzyżowskim oraz Powiatem Ropczycko-Sędziszowskim.

Grupa docelowa

Grupę docelową projektu stanowi 8 publicznych szkół prowadzących kształcenie zawodowe 4 z terenu powiatu strzyżowskiego i 4 z obszaru powiatu ropczycko-sędziszowskiego.

Cel główny projektu

Głównym celem projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie absolwentów szkół objętych wsparciem w projekcie poprzez wzbogacenie oferty edukacyjnej szkół, uczestnictwo uczniów w stażach/praktykach oraz kursach, doskonalenie zawodowe nauczycieli, wzrost współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym.

W ramach projektu zostaną zakupione pomoce dydaktyczne dla szkół w celu stworzenia w nich warunków odzwierciedlających naturalne warunki pracy dla nauczycieli zawodów poprzez doposażenie pracowni szkolnych.

Dla nauczycieli ZS Czudec:

 • kurs gastronomiczny(kurs cukierniczy),
 • studia podyplomowe dla nauczycieli w branży gastronomia, hotelarstwo, turystyka.

Dla uczniów ZS Czudec:

 • staże płatne na wakacjach 2 x 150 godzin – 35 osób,
 • kursy (zgodne z kierunkami kształcenia):
  - kursy gastronomiczne (kelnerski – 25 osób, barista – 15 osób),
  - kursy gastronomiczne (carving) – 10 osób
  - kurs florystyczny – 10 osób
  - kursy budowlane (spawania MIG) – 10 osób,
  - kurs budowlany (obsługa wózka widłowego) – 10 osób

W celu przystąpienia do projektu należy zapoznać się z regulaminem projektu, a następnie wypełnić formularz zgłoszeniowy i przesłać go pocztą tradycyjną lub złożyć osobiście w szkolnym biurze projektu.

Formularz zgłoszeniowy oraz pozostałe dokumenty są dostępne do pobrania ze strony internetowej projektu www.zns.pcen.pl oraz w biurze projektu.
Więcej informacji na stronie projektu, u koordynatora w biurze projektu, na ulotkach i tablicy informacyjnej.

 

 

godlo-polska

Centrum Kształcenia Zawodowego

Projekt "Zawodowcy na start"

bezpieczna szkola logo

ubezpieczenie uczniów

Projekt "Podkarpacie stawia na zawodowców"

Narodowe Obchody Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości

Kto jest online?

Odwiedza nas 13 gości oraz 0 użytkowników.