Bezpieczna Szkoła - Bezpieczny Uczeń

Zespół Szkół w Czudcu zdobył tytuł BEZPIECZNEJ SZKOŁY!

bezpieczna szkola logo
Zespół Szkół w Czudcu
zdobył w czerwcu2012 r. tytuł Bezpiecznej Szkoły oraz członkostwo Ogólnopolskiego Klubu Bezpieczne Szkoły. Szkoła uczestniczyła w roku szkolnym 2011/2012 w ogólnopolskim konkursie Bezpieczna Szkoła - Bezpieczny Uczeń, którego hasło brzmiało: Prawo, Przyjaźń, Tolerancja.

Jury zdecydowało, że szkoła bardzo dobrze wykonała wszystkie zadania określone w regulaminie konkursu i w ten sposób spopularyzowała wśród uczniów podstawowe zasady funkcjonowania państwa prawnego i społeczeństwa obywatelskiego. Konkursowi patronował Komitet Honorowy, w skład którego weszli: Minister Sprawiedliwości RP, Rzecznik Spraw Obywatelskich, rektorzy i prorektorzy szkół wyższych, a także Kuratorzy Oświaty z ośmiu województw. Koordynatorem działań w Zespole Szkół w Czudcu była pani pedagog Wioletta Sarna, która w trakcie realizacji projektu ukończyła seminarium Bezpieczna Szkoła 2012 przeprowadzone przez Studium Prawa Europejskiego w Warszawie. We współpracy z opiekunem Samorządu Uczniowskiego panem Marcinem Jurzystą, ks. Krzysztofem Nogajem, higienistką szkolną Teresą Wańczyk, wychowawcami klas i nauczycielami przedmiotów ogólnokształcących zorganizowała specjalistyczne spotkania z przedstawicielami policji państwowej, służby zdrowia i administracji samorządowej. Na szczególną uwagę zasłużyły następujące przedsięwzięcia: debata na temat "Państwo, prawo, społeczeństwo, obywatel", prezentacje multimedialne wykonane przez uczniów "Co powinno się zmienić w Twojej szkole, rodzinie, otoczeniu, by poprawić relacje między ludźmi?", konkurs wiedzy i konkurs plastyczny pod tytułem "Dlaczego warto nie palić?", konwersatorium na temat "Tytoń, narkotyki, dopalacze-jak się przed tym bronić?".
Realizacja programu "Bezpieczna Szkoła - Bezpieczny Uczeń" z pewnością spopularyzowała wśród uczniów podstawowe zasady funkcjonowania państwa prawnego i społeczeństwa obywatelskiego, uświadomiła uczniom konieczność poszanowania praw jednostki i zagrożenia licznymi patologiami, podkreśliła wartość tolerancji wobec ludzi o odmiennej kulturze, rasie i obyczajach.

Głównym celem podjętych inicjatyw było podniesienie poziomu bezpieczeństwa szkoły i uczniów, działania w tym zakresie kontynuowane będą także w następnych latach.

(oprac. Lidia Bytnar)