Erasmus+ Staże zagraniczne dla uczniów Zespołu Szkół w Czudcu

HARMONOGRAM KURSU JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO W RAMACH PROJEKTU ERASMUS+
pt. „Doświadczenie i praca w wiedzę wzbogaca”2018-1-PL-KA102-047586

W roku szkolnym 2018/2019 w Zespole Szkół w Czudcu realizowany będzie projekt pt. „Doświadczenie i praca w wiedzę wzbogaca”  o numerze 2018-1-PL01-KA102-047586 w ramach programu ERASMUS+ „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego”.

Główne cele projektu:

- rozwój kompetencji i umiejętności zawodowych z uwzględnieniem najnowszych trendów
w branży i wymagań europejskiego pracodawcy

- rozwój i ulepszenie kompetencji językowych (przełamanie barier, umiejętność komunikowania się)

- zapoznanie się z inną kulturą, mentalnością, otwarcie się na świat

- nabycie kompetencji interpersonalnych i społecznych

- zwiększenie szansy na zatrudnienie absolwenta szkoły na rynku europejskim

- uzyskanie potwierdzenia nabytych umiejętności (certyfikaty/zaświadczenia, Europass Mobilność)

W ramach projektu wsparcie otrzyma 16 uczniów klas II-IV w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych. Uczestnicy odbędą staże w Hiszpańskich restauracjach. \

Kwota dofinansowania 44 812,00 Euro.

 regulamin rekrutacji erasmus 2018-19

ROZPOWSZECHNIANIE REZULTATÓW PROJEKTU " Nasza przyszłość w naszych rękach"

W dniu 29.05.2016 roku uczestnicy programu  ERASMUS+ zaprezentowali w środowisku lokalnym rezultaty projetu " Nasza przyszłość w naszych rękach".
W tym dniu  Ośrodek Kultury w Czudcu zorganizował Gminne obchody Dnia Matki i Dziecka  na miejscowym stadionie. Uczniowie przygotowali stoisko z potrawami i napojami kuchni włoskiej , kwizy i konkursy wiedzy o Włoszech.
Zaprezentowali udział w stażu poprzez wystawę zdjęć, fotoksiążkę, ulotki, kalendarz z włoskimi przepisami.

czudec_015.jpgczudec_017.jpgczudec_027.jpgczudec_029.jpgczudec_030.jpgczudec_031.jpgczudec_035.jpg

|

W dniu 29.04.2016 odbyły sie już ostatnie zajęcia w pracodawców. Otrzymaliśmy certyfikaty ukończenia stażu. Pożegnalismy się i z bagażem pełnym doświadczeń wracamy do domu i szkoły.

podsumowanie_203.jpgpodsumowanie_229.jpg

Wolny sobotni dzień spędziliśmy na wycieczce. Poznaliśmy tym razem historię i najważniejsze zabytki Wenecji. Ogromne wrażenie wywarły na nas: Plac Świętego Marka, liczne mostki i przepływające kanałami gondole. Podziwialiśmy to miasto spacerując licznymi wąskimi uliczkami. Trochę zmęczeni, ale szczęśliwi odpłynęliśmy promem z wyspy na ląd, gdzie czekał na nas autokar do Rimini.

DSC03944.JPGDSC03956.JPGDSC03975.JPGwenecja_2016_1.JPGwenecja_2016_2.JPGwenecja_2016_3.JPGwenecja_2016_4.JPGwenecja_2016_5.JPGwenecja_2016_6.JPGwenecja_2016_7.JPG

Praktyka - Aneta Niedziałek i Gabriel Sarna - restauracja TEATRO IN PIAZZA OSTERIA

gabrys_003.jpggabrys_004.jpggabrys_005.jpggabrys_006.jpg

Praktyka Patrycji Tyjewskiej i AnityRozborskiej w pizzeri BORGO ANTIKO - RIMINI

patrcja_053.jpegpatrcja_054.jpegpatrcja_055.jpegpatrcja_056.jpegpatrcja_057.jpegpatrcja_058.jpeg

14.04.2016 - ewaluacja, sprawdzanie dzienniczków, spotkanie opiekunów z pracownikami Sistema Turismo.

 

sis_048.jpgsis_049.jpgsis_058.jpg

"Włoskie mury pną się do góry"  z udziałem polskich praktykantów.

 

wloska_budowa_1.JPGwloska_budowa_2.JPGwloska_budowa_3.JPGwloska_budowa_4.JPG

Praktyka Żanety Złotek i Doroty Furtek.

 

wloska_kuchnia_1.jpgwloska_kuchnia_2.jpgwloska_kuchnia_3.jpg

"Praktyka uczniów technikum żywienia i usług gastronomicznych. Przygotowując potrawy kuchni włoskiej nabywamy umiejętności zawodowe, szlifujemy języki włoski i angielski, nawiązujemy nowe kontakty".

erasmus2016_1.jpgerasmus2016_2.jpgerasmus2016_3.jpgerasmus2016_4.jpgerasmus2016_5.jpgerasmus2016_6.jpgerasmus2016_7.jpgerasmus2016_8.jpgerasmus2016_9.jpgerasmus2016_10.jpgerasmus2016_11.jpgerasmus2016_12.jpgerasmus2016_13.jpgerasmus2016_14.jpg

Poniedziałek - rozpoczęliśmy nastepny tydzień praktyk - oto kilka zdjęć z pracy przyszłych techników budownictwa".

DSCN0372.JPGDSCN0374.JPGDSCN0377.JPGDSCN0379.JPGDSCN0384.JPGDSCN0386.JPGDSCN0392.JPGDSCN0395.JPG

Piękną słoneczną niedzielę spędziliśmy na wycieczce kulturoznawczej. Zwiedzaliśmy Republikę SAN MARINO. Pani przewodnik opowiedział nam legedę tego najmnieszego państwa Europy. Wspaniałe przeżycie.

SAN_MARINO_099.jpgSAN_MARINO_100.jpgSAN_MARINO_101.jpgSAN_MARINO_106.jpgSAN_MARINO_109.jpgSAN_MARINO_119.jpgSAN_MARINO_134.jpgSAN_MARINO_138.jpgSAN_MARINO_148.jpgSAN_MARINO_149.jpgSAN_MARINO_153.jpg

Poznaliśmy już nasze zakłady pracy i pracodawców u których poznawać będziemy tajniki zawodu oraz język włoski.

 

ital_011.jpgital_012.jpgital_024.jpgit_amer_003.jpg

04.04.2016 uczniowie ZS w Czudcu rozpoczęli cztero-tygodniowy staż w ramach projektu ERASMUS+ pt. "Nasza przyszłość w naszych rękach".

Oto przygotowania do rozpoczecia praktyki.

 

Italia_521.jpgItalia_531.jpgItalia_572.jpgItalia_581.jpgItalia_594.jpgItalia_598.jpgItalia_599.jpg

Erasmus+ „ NASZA PRZYSZŁOŚĆ W NASZYCH RĘKACH”
staże zagraniczne dla uczniów Zespołu Szkół w Czudcu

Projekt realizowany jest w Zespole Szkół w Czudcu w okresie
od 2015-06-01 do 2016-05-31

Staż w miejscowości RIMINI we Włoszech odbędzie się
od 2016-04-04 do 29-04-2016

Główne cele projektu:

 • Nabycie przez uczniów nowych doświadczeń zawodowych w międzynarodowym środowisku pracy.
 • Wzrost umiejętności w zakresie posługiwania się językiem angielskim, językiem włoskim szczególnie branżowym.
 • Poszerzenie i pogłębienie wiedzy teoretycznej uzyskanej w szkole.
 • Uzyskanie walidacji nabytych umiejętności uczestników podczas stażu poprzez dokument  Europass Mobilność.

W ramach projektu wsparcie otrzyma 18 uczniów klas II-IV w zawodach: technik budownictwa, technik żywienia i usług gastronomicznych.

Uczestnictwo w projekcie jest nieodpłatne

Koordynator projektu: Monika Tarczyńska-Obrocka
Koordynator szkolny projektu: Magdalena Farej

W ramach zajęć przygotowawczych do stażu odbędzie się:

 • kursu języka włoskiego - 30 godz.
 • przygotowanie mentalno- kulturowego 10 godz.

 Prawa i obowiązki uczestnika Projektu

1. Każdy Uczestnik ma prawo do:

 • informacji na temat projektu umieszczanych na stronie internetowej szkoły, bądź przekazywanych bezpośrednio uczestnikowi,
 • nieodpłatnego udziału w projekcie,
 • otrzymania materiałów i pomocy dydaktycznych do zajęć,
 • otrzymania certyfikatów zgodnie z założeniami projektu,
 • zgłaszania uwag i oceny zajęć, w których uczestniczy.

2. Uczestnik zobowiązuje się do:

 •  uczestnictwa w zajęciach realizowanych w ramach przygotowania do stażu (podpis na liście obecności)
 • 100% obecności na praktyce zawodowej (dotyczy: punktualności w miejscu odbywania praktyki, realizowania zadań powierzonych na praktyce oraz przez opiekuna stażu, informowania koordynatora projektu o wszelkich nieprawidłowościach mających wpływ na realizację stażu i stopień satysfakcji uczestnika),
 • uczestnictwa w zajęciach kulturowych: wycieczkach itp,
 • uczestnictwa w spotkaniach z opiekunami oraz zdawania relacji z przebiegu stażu,
 • prowadzenia dzienniczka praktyk,
 • czynnego uczestnictwa w monitoringu i ewaluacji projektu - zgodnie z założeniami projektu,
 • udziału w tworzeniu kalendarza, książki kulinarnej, prezentacji multimedialnej przedstawiającej efekty uczestnictwa w projekcie,
 • sporządzenia raportu końcowego w terminie wyznaczonym przez kierownika projektu,
 • aktywnego uczestnictwa w upowszechnianiu rezultatów projektu.