Lista podręczników w ZS Czudec 2021/2022

Wykaz podręczników na rok szkolny 2021/2022

 KL I TBHŻ

Lp. przedmiot Klasa/typ szkoły Tytuł i numer programu Szkolny numer programu Tytuł podręcznika Autor Wydawnictwo
1 Język polski I TBHŻ (P) Teresa Kosyra Cieślak "Przeszłość i dziś. Program nauczania języka polskiego w czteroletnim liceum ogólnokształcącym i pięcioletnim technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony". P - LO/T-j-pol

1.Przeszłość i dziś. Kl.1, cz 1

MEN: 951/1/2019

2. Przeszłość i dziś. Kl.1, cz 2

MEN: 951/2/2019

1..K. Mrowcewicz

2. K. Mrowcewicz

STENTOR
3 Historia I TBHŻ (P) Robert Śniegocki -Poznać przeszłość Program nauczania historii w zakresie podstawowym dla liceum ogólnokształcącego i technikum P - LO/T-his/p

Poznać przeszłość 1” Podręcznik do historii dla liceum ogólnokształcącego
i technikum. Zakres podstawowy

Nr dop. podręcznika 1021/1/2019

Marcin Pawlak, Adam Szweda Nowa Era
4 Plastyka I TBHŻ (P) Marta Ipczyńska, Natalia Mrozkowiak   Spotkania ze sztuką Program nauczania przedmiotu plastyka dla czteroletniego liceum ogólnokształcącego i pięcioletniego technikum (zgodny z nową podstawą programową i obowiązujący od roku szkolnego 2019/2020) P-LO/T-plast

Spotkanie ze sztuką. Plastyka klasa I. Liceum i technikum

MEN: 1009/2019

Marta Ipczyńska

Natalia Mrozkowiak

Nowa Era
5 Edukacja dla bezpieczeństwa I TBHŻ (P)

J. Słoma Program nauczania edukacji dla bezpieczeństwa dla liceum ogólnokształcącego i technikum „Żyję i działam bezpiecznie”.

P-LO/T/BS-edb

Żyję i działam bezpiecznie

MEN:960/2019

J. Słoma Nowa Era
6 Wychowanie do życia w rodzinie I TBHŻ Teresa Król. Wędrując ku dorosłości. Program nauczania wychowania do zycia w rodzinie dla uczniów klasy 1 liceum, technikum oraz szkoły branżowej I stopnia. P-L/T/SB-wdż

Wędrując ku dorosłości 1. Podręcznik wychowanie do życia w rodzinie.

MEN 1070/1/2019

T. Król

M. Guziak-Nowak

Rubikon
7 Matematyka  

I TBHŻ (P)

Dorota Ponczek-Program nauczania matematyki w liceum ogólnokształcącym i technikum-MATeMAtyka P-LO/T-mat/p Matematyka 1-Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres podstawowy część 1 Nr dop. 971/1/2019, dla absolwentów szkół podstawowych

Wojciech Babiański

Lech Chańko, 

Nowa Era 

8 Geografia   I TBHŻ (P) TB i TH Barbara Dziedzic Barbara Korbel Ewa Maria Tuz -Program nauczania geografii w zakresie rozszerzonym dla liceum ogólnokształcącego i technikum – Oblicza geografii  P-LO/T-geogr/r

Oblicza geografii” Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres rozszerzony część 1 
Nr dopuszczenia: 973/1/2019 

Roman Malarz

Marek Więckowski

Paweł Kroh 

Nowa Era 
I TBHŻ (P)   Barbara Dziedzic Barbara Korbel Ewa Maria Tuz -Program nauczania geografii w zakresie podstawowym dla liceum ogólnokształcącego i technikum – Oblicza Geografii  P-LO/T-geogr/p „Oblicza geografii” Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres podstawowy część 1
 Nr dopuszczenia: 983/1/2019 

R. Malarz,  

M. Więckowski 

Nowa Era 
9 Biologia  

I TBHŻ TB 

Katarzyna Kłosowska Program nauczania biologii dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy. Biologia na czasie. 

P-LO/T-biol/p Biologia na czasie.1.Zakres podstawowy. Nr dop. 1006/1/2019 

Anna Helmin,

Jolanta Holeczek  

Nowa Era 

ITBHŻ  

Program został opracowany na podstawie programu nauczania Urszuli Poziomek z 2012r. Program nauczania biologii dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony. Biologia na czasie.  P-LO/T-biol/r

Biologia na czasie.1 Zakres rozszerzony. Nr dop. 1010/1/2019 

Marek Guzik, Ryszard Kozik, Renata Matuszewska, Władysław Zamachowski  Nowa Era 
10 Fizyka    I TBHŻ (P)  Odkryć fizykę 1. Rozkład materiału nauczania z fizyki dla szkoły ponadpodstawowej. Zakres podstawowy  P-LO/T-fiz/p Odkryć fizykę 1. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy. nr dop. 1001/1/2019

M. Braun,

W. Śliwa 

Nowa Era 

11 Chemia    I TBHŻ (P)  Program nauczania chemii w zakresie podstawowym dla liceum ogólnokształcącego i technikum – To jest chemia.  P-LO/T-chem/p To jest chemia 1. Chemia ogólna i nieorganiczna. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy. Podręcznik ze zbiorem zadań. Nr dop.: 994/1/2019  R. Hassa, A. Mrzigod, J. Mrzigod  Nowa Era 
12 informatyka    I TBHŻ (P) 

Program nauczania informatyki w szkole ponadpodstawowej. Zakres podstawowy 

  P-LO/T-infor/p

Informatyka. Podręcznik dla szkoły ponadpodstawowej. Poziom podstawowy. 

 Numer dopuszczenia  1052/1/2019 

Wojciech Hermanowski  Operon 
13 Język angielski I TBHŻ (P) Program nauczania języka angielskiego dla III etapu edukacyjnego (4-letnie liceum ogólnokształcące, 5-letnie technikum) zakres rozszerzony M. Krajewska, E. Piotrowska, A. Świgoń P - LO/T-j-ang/r

CHECKPOINT A2+/B1

Nr dop. 958/1/2019

David Spencer Macmillan
14 Język niemiecki I TBHŻ (P) Program nauczania języka niemieckiego dla klas I-IV liceum ogólnokształcącego i klas I-V technikum Bożena Niebrzydowska P - LO/T-j-niem/p

Komplett 1 Plus + ćwiczenia

Nr dop. 941/1/2018

G. Montali –praca zbiorowa Klett
15 Usługi żywieniowe w hotelarstwie

I TBHŻ (G)

TH

Program nauczania zawodu technik hotelarstwa symbol cyfrowy zawodu 422402

P-TH-użh

Usługi żywieniowe w hotelarstwie

B. Granecka-Wrzosek

WSIP
16 Pracownia hotelarska

I, II, III TBHŻ (G)

TH

Program nauczania zawodu technik hotelarstwa symbol cyfrowy zawodu 422402 P-TH-ph Pracownia hotelarska HGT.03 Aleksandra Lewandowska Format AB
17 Techniki pracy w hotelarstwie

I, II, III TBHŻ (G)

TH

Program nauczania zawodu technik hotelarstwa symbol cyfrowy zawodu 422402 P- TH-tph

Zbiór zadań -Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie

W. Drogoń,

B. Granecka-Wrzosek

WSIP
18 Obsługa konsumenta I, II TBHŻ (G)TH Program nauczania zawodu technik hotelarstwa symbol cyfrowy zawodu 422402 P- TH-ok Obsługa klientów w gastronomi – zeszyt ćwiczeń

R. Szajna

D. Ławniczak

WSIP
19 Prawo i bhp w budownictwie

I TBHŻ (P)

TB

Program nauczania zawodu technik budownictwa Symbol cyfrowy zawodu 311204 kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie:

BUD.12. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich

BUD.14. Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów Rzeszów 2019 r.

P-TB-bhp

1. Bezpieczeństwo i higiena pracy Podręcznik do nauki zawodu 

2. BHP w branży budowlanej 

W. Bukała,

K. Szczęch 

W. Bukała,

M. Karbowiak

WSiP 
20 Podstawy budownictwa

I TBHŻ (P)

TB

Program nauczania zawodu technik budownictwa Symbol cyfrowy zawodu 311204 kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie:

BUD.12. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich

BUD.14. Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów Rzeszów 2019 r.

P-TB-pb Budownictwo ogólne 

M. Popek,

B. Wapińska  

WSiP 
21 Rysunek budowlany

I TBHŻ (P)

TB

Program nauczania zawodu technik budownictwa Symbol cyfrowy zawodu 311204 kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie:

BUD.12. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich

BUD.14. Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów Rzeszów 2019 r.

P-TB-rb Rysunek techniczny budowlany * T. Maj  WSiP 
22 Pracownia dokumentacji budowlanej

I TBHŻ (P)

TB

Program nauczania zawodu technik budownictwa Symbol cyfrowy zawodu 311204 kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie:

BUD.12. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich

BUD.14. Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów Rzeszów 2019 r.

P-TB-pdb Rysunek techniczny budowlany * T. Maj  WSiP
23 Wyposażenie i zasady bezpieczeństwa w gastronomii 

I TBHŻ (P) 

Program nauczania dla zawodu technik żywienia i usług gastronomicznych 343404 o strukturze przedmiotowej 2019 P-TŻ-wyp BHP w branży gastronomicznej. Podręcznik do kształcenia zawodowego.  P. Dominik  WSiP 
24 Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem 

I TBHŻ (P) 

Program nauczania dla zawodu technik żywienia i usług gastronomicznych 343404 o strukturze przedmiotowej  2019 P-TŻ-tech

Sporządzanie i ekspedycja potraw i napojów cz. 1.  

Sporządzanie napojów i  potraw 

Nr dop. 11/2014 

A. Kmiołek 

WSiP 

25 Pracownia gastronomiczna  

I TBHŻ (P) 

Program nauczania dla zawodu technik żywienia i usług gastronomicznych 343404 o strukturze przedmiotowej 2019 P-TŻ-pracg

Sporządzanie i ekspedycja potraw i napojów cz. I  i II

A. Kmiołek 

WSIP 
26 Doradztwo zawodowe I TBHŻ (P) Program realizacji zajęć z zakresu doradztwa zawodowego w technikum P-DZ-T      

KL II TBH

Lp. przedmiot Klasa/typ szkoły Tytuł i numer programu Szkolny numer programu Tytuł podręcznika Autor Wydawnictwo
1 Język polski II TBH (P) Teresa Kosyra Cieślak "Przeszłość i dziś. Program nauczania języka polskiego w czteroletnim liceum ogólnokształcącym i pięcioletnim technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony".

P - LO/T-j-pol

1. Przeszłość i dziś. Kl.1, cz .2

MEN: 951/2/2019 (kontynuacja z klasy 1)

2. Przeszłość i dziś. Kl.2, cz .1

MEN: 951/3/2020

1.K. Mrowcewicz

2.A. Nawarecki, D.Siwicka

STENTOR

2 Religia II TBH (P)          
3 Historia II TBH (P)

Robert Śniegocki -Poznać przeszłość Program nauczania historii w zakresie podstawowym dla liceum ogólnokształcącego i technikum

P - LO/T-his/p

„Poznać przeszłość 2” Podręcznik do historii dla liceum ogólnokształcącego
i technikum. Zakres podstawowy

Numer dopuszczenia: 1021/2/2020

A. Kucharski,
A. Niewęgłowska
Nowa Era
4 Podstawy przedsiębiorczości II TBH (P) Marek Niesłuchowski Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym dla szkół ponadgimnazjalnych „Krok w przedsiębiorczość” P-LO/T/BS-pp

Krok w przedsiębiorczość Podręcznik do podstaw przedsiębiorczości dla szkół ponadpodstawowych

Nr. dop. 1039/2020/z1

Z. Makieła

T. Rachwał

Nowa Era
5 Wychowanie fizyczne II TBH (P) Urszula Białek, Joanna Wolfart-Piech Magia zdrowia" program wychowania fizycznego - III etap edukacyjny P - LO/T-wf      
6 Wychowanie do życia w rodzinie II TBH Wędrując ku dorosłości. Wychowanie do życia w rodzinie. Program nauczania dla klas I-III szkół ponadgimnazjalnych P-L/T/SB-wdż „Wędrując ku dorosłości”. Wychowanie do życia w rodzinie, Podręcznik dla uczniów klasy 2 liceum ogólnokształcącego, technikum, szkoły branżowej I stopnia

T. Król

M. Guziak-Nowak

Rubikon
7 Matematyka  

II TBH (P)

Dorota Ponczek-Program nauczania matematyki w liceum ogólnokształcącym i technikum-MATeMAtyka   P-LO/T-mat/p

Matematyka 1-Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres podstawowy część 1 Nr dop. 971/1/2019

KONTYNUACJA PODRĘCZNIKA Z KL. 1

Wojciech Babiański

Lech Chańko, 

Nowa Era 

8 Geografia II TBH (P) TB  Barbara Dziedzic Barbara Korbel Ewa Maria Tuz -Program nauczania geografii w zakresie rozszerzonym dla liceum ogólnokształcącego i technikum – Oblicza geografii 

P-LO/T-geogr/r

1. „Oblicza geografii” Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres rozszerzony część 1 
Nr dopuszczenia: 973/1/2019 

2. „Oblicza geografii” Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres rozszerzony, część 2 Numer dopuszczenia: 973/2/2020

Roman Malarz

Marek Więckowski

Paweł Kroh 

T. Rachwał,
W. Kilar

Nowa Era
9 Biologia  

II TBH  

Katarzyna Kłosowska. Program nauczania biologii dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy. Biologia na czasie. 

P-LO/T-biol/p

Biologia na czasie 2. Zakres podstawowy. Nr dop. 1006/2/2020

Anna Helmin, Jolanta Holeczek Nowa Era
10 Fizyka   II TBH (P)

Zrozumieć fizykę. Program nauczania fizyki dla liceum ogólnokształcącego i technikum (kształcenie w zakresie rozszerzonym). 

P-L/T-fiz/r

Zrozumieć fizykę 2. Podręcznik do fizyki dla liceum ogólnokształcącego i technikum zakres rozszerzony. Nr dopuszczenia:   1002/2/2020 Marcin Braun, Agnieszka Byczuk, Krzysztof Byczuk, Elżbieta Wójtowicz Nowa Era
11 Chemia   II TBH (P)

Program nauczania chemii w zakresie podstawowym dla liceum ogólnokształcącego i technikum – To jest chemia. 

KONTYNUACJA PODRĘCZNIKA Z KL. 1

P-LO/T-chem/p

To jest chemia 1. Chemia ogólna i nieorganiczna. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy. Podręcznik ze zbiorem zadań. Nr dop.: 994/1/2019 

R. Hassa, A. Mrzigod, J. Mrzigod 

Nowa Era 

12 informatyka    II TBH (P) Program nauczania informatyki w szkole ponadpodstawowej. Zakres podstawowy 

  P-LO/T-infor/p

 Informatyka. Podręcznik dla szkoły ponadpodstawowej. Poziom podstawowy. cz 2

Numer dopuszczenia MEN - 1052/2/2020

Wojciech Hermanowski,

Operon 

13 Język angielski II TBH (P) Program nauczania języka angielskiego dla III etapu edukacyjnego (4-letnie liceum ogólnokształcące, 5-letnie technikum) zakres rozszerzony M. Krajewska, E. Piotrowska, A. Świgoń

P - LO/T-j-ang/r

Kontynuacja z klasy I

CHECKPOIN

Numer MEN: NPP 959/2/2019 SPP 958/2/2019

David Spencer

Monika

Cichmińska

Macmillan

14 Język niemiecki II TBH (P) Program nauczania języka niemieckiego dla klas I-IV liceum ogólnokształcącego i klas I-V technikum Bożena Niebrzydowska P-LO/T-j.niem/p Komplett 2 plus + ćwiczenia

G. Montali –praca zbiorowa

Klett
15 Organizacja pracy w hotelarstwie

I, II, III TBHŻ (G)

TH

Program nauczania zawodu technik hotelarstwa symbol cyfrowy zawodu 422402 P-TH-oph

Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie cz.1 i cz. 2

Reforma 2019

W. Drogoń,

B. Granecka-Wrzosek

WSIP
16 Pracownia hotelarska

I, II, III TBHŻ (G)

TH

Program nauczania zawodu technik hotelarstwa symbol cyfrowy zawodu 422402 P-TH-ph Pracownia hotelarska HGT.03 Aleksandra Lewandowska Format AB
17 Techniki pracy w hotelarstwie

I, II, III TBHŻ (G)

TH

Program nauczania zawodu technik hotelarstwa symbol cyfrowy zawodu 422402 P- TH-tph

Zbiór zadań -Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie

W. Drogoń,

B. Granecka-Wrzosek

WSIP
18 Obsługa konsumenta I, II TBHŻ (G)TH Program nauczania zawodu technik hotelarstwa symbol cyfrowy zawodu 422402 P- TH-ok Obsługa klientów w gastronomi – zeszyt ćwiczeń

R. Szajna

D. Ławniczak

WSIP
19 Podstawy budownictwa

II TBH (P)

TB

Program nauczania zawodu technik budownictwa Symbol cyfrowy zawodu 311204 kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie:

BUD.12. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich

BUD.14. Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów Rzeszów 2019 r.

P-TB-pb Budownictwo ogólne 

M. Popek,

B. Wapińska  

WSiP 
20 Pracownia dokumentacji budowlanej

II TBH (P)

TB

Program nauczania zawodu technik budownictwa Symbol cyfrowy zawodu 311204 kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie:

BUD.12. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich

BUD.14. Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów Rzeszów 2019 r

P-TB-pdb Rysunek techniczny budowlany * T. Maj  WSiP 
21 Technologia robót murarskich i tynkarskich

II TBH (P)

TB

Program nauczania zawodu technik budownictwa Symbol cyfrowy zawodu 311204 kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie:

BUD.12. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich

BUD.14. Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów Rzeszów 2019 r.

 

“Murarstwo i tynkarstwo – roboty murarskie” *

i “Murarstwo i tynkarstwo – materiały” *

lub

Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich BUD 12

W. Martinek, N. Nabadov

E. Szymański

M. Popek

WSiP

WSiP

22 Roboty murarskie i tynkarskie – zajęcia praktyczne

II TBH (P)

TB

Program nauczania zawodu technik budownictwa Symbol cyfrowy zawodu 311204 kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie:

BUD.12. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich

BUD.14. Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów Rzeszów 2019 r.

       
23 Doradztwo zawodowe II TBH (P) Program realizacji zajęć z zakresu doradztwa zawodowego w technikum P-DZ-T      

kl III TBHŻ

Lp. przedmiot Klasa/typ szkoły Tytuł i numer programu Szkolny numer programu Tytuł podręcznika Autor Wydawnictwo
1 Język polski III TBHŻ (G)

Z. Starownik Przeszłość to dziś. Program nauczania języka polskiego. Zakres podstawowy i rozszerzony

G-LO3/t4-j-pol-1

1..Przeszłość to dziś. Kl. 2, cz.1 MEN: 498/3/2013

2. Przeszłość to dziś, klasa 2 cz.2

MEN: 498/4/2013/2016.

A.Nawarecki ,D.Siwicka

.E. Paczoska

STENTOR
2 Religia III TBŻ          
3 Wychowanie fizyczne III TBŻ Program nauczania wychowania fizycznego dla IV etapu edukacyjnego Zdrowie, sport, rekreacja P-L/T/Z-wf      
4 Wychowanie do życia w rodzinie III TBŻ (G)

Wędrując ku dorosłości. Wychowanie do życia w rodzinie. Program nauczania dla klas I-III szkół ponadgimnazjalnych

P-LO/T/SB-wdż

Wędrując ku dorosłości. Wychowanie do życia w rodzinie. Podręcznik klasy 1-3. Liceum i technikum

MEN 663/2013/2015

M. Ryś

T. Król

Rubikon
5 Historia i społeczeństwo III TBHŻ (G) Katarzyna Panimasz Poznać przeszłość. Program nauczania przedmiotu historia i społeczeństwo. Dziedzictwo epok P-L/T– HiS/u

1. „Poznać przeszłość. Wojna i wojskowość” - podręcznik do historii
i społeczeństwa dla LO i technikum

Nr dop.659/3/2014

2. „Poznać przeszłość. Europa i świat” - podręcznik do historii i społeczeństwa dla LO i technikum Nr dop. 659/4/2015

1. J. Centek

2. K. Kłodziński,

T. Krzemiński

Nowa Era
6 Matematyka   III TBHŻ (G)  Dorota Ponczek-Program nauczania matematyki w liceum ogólnokształcącym i technikum-MATeMAtyka 

P - L/T- mat /p

Matematyka 2-Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres podstawowy część 2 Nr dop.378/2/2013,

Wojciech Babiański

Lech Chańko, 

Nowa Era 

7 Geografia   III TB (G)  Ewa Maria Tuz, Dawid Szczypiński - Program nauczania geografii w zakresie rozszerzonym dla liceum ogólnokształcącego
i technikum – Oblicza geografii 
P – L/T- geog/r 

1. „Oblicza geografii 1” podręcznik dla LO i technikum zakres rozszerzony Numer dopuszczenia: 501/1/2012/2015

2. „Oblicza geografii 2” podręcznik dla LO i technikum zakres rozszerzony Numer dopuszczenia: 501/2/2013/2016

R. Malarz,
M. Więckowski

T. Rachwał

Nowa Era 
III TH (G) 

Ewa Maria Tuz, Dawid Szczypiński - Program nauczania geografii w zakresie rozszerzonym dla liceum ogólnokształcącego
i technikum – Oblicza geografii 

P – L/T- geog/r 

„Oblicza geografii 1” podręcznik dla LO
i technikum zakres rozszerzony Numer dopuszczenia: 501/1/2012/2015

2. „Oblicza geografii 2” podręcznik dla LO i technikum zakres rozszerzony Numer dopuszczenia: 501/2/2013/2016

R. Malarz,
M. Więckowski

T. Rachwał

Nowa Era
8 Biologia   III TBHŻ (G) TŻ Urszula Poziomek "Biologia na czasie". Program nauczania biologii w zakresie rozszerzonym dla szkół ponadgimnazjalnych. 

P-L/T/Z-biol/r

Biologia na czasie 2 . Zakres rozszerzony. Nr dop. 564/2/2013/20

M. Marko-Worłowoska, R. Kozik, Wł. Zamachowski, F. Dubert, A. Kula 

Nowa Era 

9 Fizyka    III TBHŻ
(G)
Zrozumieć fizykę. Program nauczania fizyki dla liceum ogólnokształcącego i technikum (kształcenie w zakresie rozszerzonym).  P-L/T-fiz/r Zrozumieć fizykę cz. 2. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres rozszerzony. 

 A. Seweryn-Byczuk, K. Byczuk,

E. Wójtowicz 

Nowa Era 
10 informatyka    III TBH (G)     OBSŁUGA INFORMATYCZNA W HOTELARSTWIE. PODRĘCZNIK DO ZAWODU TECHNIK HOTELARSTWA (Z CD-ROM-EM) ISBN 978-83-02-13636-8 Mariola Milewska, Andrzej Stasiak WSiP
11 Język angielski III TBHŻ (G) Program nauczania języka angielskiego dla IV etapu edukacyjnego zakres rozszerzony M. Krajewska P-L-T/j.ang/r2 Podręcznik zostanie podany we wrześniu David Spencer Macmillan
12 Język niemiecki IIITBHŻ (G) Program nauczania języka niemieckiego dla klas I-IV liceum ogólnokształcącego i klas I-V technikum Bożena Niebrzydowska P-L-T/j.niem/ pp

Komplett 3

Nr dop. 793/2/2018

Ga. Montali –praca zbiorowa Klett
13 Język angielski zawodowy

III TBŻ

Program nauczania dla zawodu technik żywienia i usług gastronomicznych 343404 o strukturze przedmiotowej Autorzy: H. Kopińska, J. Graczek  Modyfikacja: M. Piękoś, J. Moskwa, A. Rybak, J. Karnasiewicz, A. Cygan P-TŻ-jz Język angielski zawodowy w gastronomii

R. Sarna

K. Sarna

WSIP
14 Działalność recepcji III TBHŻ (G) TH Program nauczania zawodu technik hotelarstwa symbol cyfrowy zawodu 422402

P-TH-dr

Realizacja usług w recepcji cz. 1 i cz. 2 B. Cymańska-Garbowska, D. Witrykus, G. Wolak WSIP
15 Organizacja pracy w hotelarstwie

I, II, III TBHŻ (G)

TH

Program nauczania zawodu technik hotelarstwa symbol cyfrowy zawodu 422402 P-TH-oph

Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie cz.1 i cz. 2

Reforma 2019

W. Drogoń,

B. Granecka-Wrzosek

WSIP
16 Pracownia hotelarska

I, II, III TBHŻ (G)

TH

Program nauczania zawodu technik hotelarstwa symbol cyfrowy zawodu 422402 P-TH-ph Pracownia hotelarska HGT.03 Aleksandra Lewandowska Format AB
17 Techniki pracy w hotelarstwie

I, II, III TBHŻ (G)

TH

Program nauczania zawodu technik hotelarstwa symbol cyfrowy zawodu 422402 P- TH-tph

Zbiór zadań -Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie

W. Drogoń,

B. Granecka-Wrzosek

WSIP
18 Obsługa konsumenta III TBHŻ (G) TŻ Program nauczania dla zawodu technik żywienia i usług gastronomicznych 343404 o strukturze przedmiotowej  2019   Obsługa gości (konsumentów) część 1 Danuta Ławniczak, Renata Szajna, Alina Ziaja WSiP
19 Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem III TBHŻ (G) TŻ Program nauczania dla zawodu technik żywienia i usług gastronomicznych 343404 o strukturze przedmiotowej 2019

P – TŻ- tech

Sporządzanie i ekspedycja potraw i napojów cz. 1. i 2 

Sporządzanie napojów i  potraw 

A. KMiołek WSiP
20 Pracownia gastronomiczna   III TBHŻ (G) TŻ Program nauczania dla zawodu technik żywienia i usług gastronomicznych 343404 o strukturze przedmiotowej 2019 P-TŻ-pracg Sporządzanie i ekspedycja potraw i napojów cz. I i II  A. Kmiołek WSiP
21 Zasady żywienia 

III TBŻ 

Program nauczania dla zawodu technik żywienia i usług gastronomicznych 343404 o strukturze przedmiotowej Autorzy: H. Kopińska, J. Graczek  Modyfikacja: M. Piękoś, J. Moskwa, A. Rybak, J. Karnasiewicz, A. Cygan P-343404 TŻ-zż 

Zasady żywienia. Planowanie i ocena.  

H. Kunachowicz 

I. Nadolna 

B. Przygoda 

B. Sińska 

H. Turlejska 

WSiP 

22 Organizacja produkcji i usług gastronomicznych 

III TBHŻ (G) 

Program nauczania dla zawodu technik żywienia i usług gastronomicznych 343404 o strukturze przedmiotowej  2019  

Organizacja produkcji gastronomicznej 

Usługi gastronomiczne 

A. Kmiołek  WSiP 
23 Pracowania planowania żywienia i usług gastronomicznych

III TBHŻ (G) 

Program nauczania dla zawodu technik żywienia i usług gastronomicznych 343404 o strukturze przedmiotowej  2019  

Organizacja produkcji gastronomicznej 

Usługi gastronomiczne

A.  Kmiołek

WSiP 

24 Działalność gospodarcza w gastronomii

III TBŻ

Program nauczania dla zawodu technik żywienia i usług gastronomicznych 343404 o strukturze przedmiotowej Autorzy: H. Kopińska, J. Graczek  Modyfikacja: M. Piękoś, J. Moskwa, A. Rybak, J. Karnasiewicz, A. Cygan P-343404 TŻ-dg

Prowadzenie działalności gospodarczej

Działalność gospodarcza w gastronomii

T. Gorzelany,

W. Aue,

H. Górska-Warsewicz, B. Sawicka, T.Mikulska

WSiP

Rea

KL III TBŻ

Lp. przedmiot Klasa/typ szkoły Tytuł i numer programu Szkolny numer programu Tytuł podręcznika Autor Wydawnictwo
1 Język polski III TBŻ (P) Teresa Kosyra Cieślak "Przeszłość i dziś. Program nauczania języka polskiego w czteroletnim liceum ogólnokształcącym i pięcioletnim technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony P- LO/T-j-pol

1.. Przeszłość i dziś. Kl.2, cz .1

MEN: 951/3/2020 (kontynuacja z klasy 2)

2.Przeszłość i dziś. Klasa 2, cz.2

MEN:951/4/2020

3. Przeszłość i dziś. Klasa 3,, część 1

K.Mrowcewicz

E.Paczoska

E.Paczoska

 
2 Religia III TBŻ          
3 Historia III TBŻ (P)

Robert Śniegocki -Poznać przeszłość Program nauczania historii w zakresie podstawowym dla liceum ogólnokształcącego i technikum

P - LO/T-his/p

„Poznać przeszłość 3” Podręcznik do historii dla liceum ogólnokształcącego
i technikum. Zakres podstawowy

Numer dopuszczenia: 1021/3/2021

J. Kłaczkow

A.Łaszkiewicz

S. Roszak

Nowa Era
4 Wychowanie fizyczne III TBŻ Program nauczania wychowania fizycznego dla IV etapu edukacyjnego Zdrowie, sport, rekreacja P-L/T/Z-wf      
5 Wychowanie do życia w rodzinie III TBŻ (P) Wędrując ku dorosłości. Wychowanie do życia w rodzinie. Program nauczania dla klas I-III szkół ponadgimnazjalnych P-L/T/SB-wdż  

M. Ryś

T. Król

Rubikon
6 Matematyka   III TBŻ(P)  Dorota Ponczek-Program nauczania matematyki w liceum ogólnokształcącym i technikum-MATeMAtyka 

P - L/T- mat/p 

“Matematyka 2” -Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres podstawowy część 2, dla absolwentów szkół podstawowych

Wojciech Babiański

Lech Chańko, 

Nowa Era 

7 Geografia   III TBŻ (P)   Barbara Dziedzic Barbara Korbel Ewa Maria Tuz -Program nauczania geografii w zakresie podstawowym dla liceum ogólnokształcącego i technikum – Oblicza Geografii 

P-LO/T-geogr/p

1. „Oblicza geografii” Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres podstawowy część 2, Numer dopuszczenia: 983/2/2020

2. „Oblicza geografii” Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres podstawowy część 3, Numer dopuszczenia: 983/3/2021

T. Rachwał,
R. Uliszak,
K. Wiedermann,
P. Kroh

Czesław Adamiak,
Anna Dubownik,
Marcin Świtoniak, Marcin Nowak,
Barbara Szyda

Nowa Era

III TBŻ

(P) T B

Barbara Dziedzic Barbara Korbel Ewa Maria Tuz -Program nauczania geografii w zakresie rozszerzonym dla liceum ogólnokształcącego i technikum – Oblicza geografii 

P-LO/T-geogr/r

1.„Oblicza geografii”Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres rozszerzony, część 2 Numer dopuszczenia: 973/2/2020

 

T. Rachwał,
W. Kilar

Nowa Era
8 Biologia  

III TBŻ (P)  

Program został opracowany na podstawie programu nauczania Urszuli Poziomek z 2012r. Program nauczania biologii dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony. Biologia na czasie. P-LO/T-biol/r

Biologia na czasie 2

Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres rozszerzony - Szkoła ponadpodstawowa Nr dop.1010/2/2020

Biologia na czasie 3

Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres rozszerzony.Nr dop.1010/3/2021

Marek Guzik, Ryszard Kozik, Władysław Zamachowski

Franciszek Dubert, Marek Guzik, Anna Helmin, Jolanta Holeczek, Stanisław Krawczyk, Władysław Zamachowski

Nowa Era
    III TBŻ (P) TB

Katarzyna Kłosowska. Program nauczania biologii dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy. Biologia na czasie. 

P-LO/T-biol/p

Biologia na czasie 2. Zakres podstawowy. Nr dop. 1006/2/2020 

Biologia na czasie 3

Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres podstawowy - Szkoła ponadpodstawowa Nr dop.1006/3/2021

Anna Helmin, Jolanta Holeczek

Jolanta Holeczek

Nowa Era
9 Fizyka    III TBŻ (P) Zrozumieć fizykę. Program nauczania fizyki dla liceum ogólnokształcącego i technikum (kształcenie w zakresie rozszerzonym). 

P-L/T-fiz/r

Zrozumieć fizykę 3. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum zakres rozszerzony

Nr dopuszczenia:                1002/3/2021

Marcin Braun, Agnieszka Byczuk, Krzysztof Byczuk, Elżbieta Wójtowicz

Nowa Era 

10 informatyka    III TBŻ (P)

Program nauczania informatyki w szkole ponadpodstawowej. Zakres podstawowy 

P-LO/T-infor/p

Informatyka. Podręcznik dla szkoły ponadpodstawowej. Poziom podstawowy.   cz 3

Numer dopuszczenia - 1052/3/2021

Wojciech Hermanowski Operon
11 Język angielski III TBŻ(SP) Program nauczania języka angielskiego dla IV etapu edukacyjnego zakres rozszerzony M. Krajewska P-L-T/j.ang/r2

Kontynuacja z klasy II

CHECKPOINT B1+

Nr dop. 958/1/2019

David Spencer Macmillan
12 Język niemiecki

III TBŻ(P)

Program nauczania języka niemieckiego dla klas I-IV liceum ogólnokształcącego i klas I-V technikum Bożena Niebrzydowska P-L-T/j.niem/ pp

Komplett 3+ ćwiczenia

Nr dop. 793/2/2018

G. Montali –praca zbiorowa

Klett
13 Język angielski zawodowy

III TBŻ

Program nauczania dla zawodu technik żywienia i usług gastronomicznych 343404 o strukturze przedmiotowej Autorzy: H. Kopińska, J. Graczek  Modyfikacja: M. Piękoś, J. Moskwa, A. Rybak, J. Karnasiewicz, A. Cygan P-TŻ-jz Język angielski zawodowy w gastronomii

R. Sarna

K. Sarna

WSIP
14 Obsługa konsumenta III TBŻ (P) TŻ Program nauczania dla zawodu technik żywienia i usług gastronomicznych 343404 o strukturze przedmiotowej  2019   Obsługa gości (konsumentów) część 1 Danuta Ławniczak, Renata Szajna, Alina Ziaja WSiP
15 Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem

III TBŻ (P) 

Program nauczania dla zawodu technik żywienia i usług gastronomicznych 343404 o strukturze przedmiotowej 2019 P – TŻ- tech

Sporządzanie i ekspedycja potraw i napojów cz. 1. i 2 

Sporządzanie napojów i  potraw 

A. Kmiołek 

WSiP 

  

16 Pracownia gastronomiczna   III TBŻ (P) TŻ Program nauczania dla zawodu technik żywienia i usług gastronomicznych 343404 o strukturze przedmiotowej 2019 P-TŻ-pracg Sporządzanie i ekspedycja potraw i napojów cz. I i II  A. Kmiołek WSiP
17 Zasady żywienia 

III TBŻ 

Program nauczania dla zawodu technik żywienia i usług gastronomicznych 343404 o strukturze przedmiotowej Autorzy: H. Kopińska, J. Graczek  Modyfikacja: M. Piękoś, J. Moskwa, A. Rybak, J. Karnasiewicz, A. Cygan P-343404 TŻ-zż 

Zasady żywienia. Planowanie i ocena.  

H. Kunachowicz 

I.   Nadolna 

B. Przygoda 

B. Sińska 

H. Turlejska 

WSiP 

18 Pracowania planowania żywienia i usług gastronomicznych III TBŻ (P) Ż Program nauczania dla zawodu technik żywienia i usług gastronomicznych 343404 o strukturze przedmiotowej  2019  

Organizacja produkcji gastronomicznej 

Usługi gastronomiczne

A.  Kmiołek

WSiP 

19 Działalność gospodarcza w gastronomii

III TBŻ

Program nauczania dla zawodu technik żywienia i usług gastronomicznych 343404 o strukturze przedmiotowej Autorzy: H. Kopińska, J. Graczek  Modyfikacja: M. Piękoś, J. Moskwa, A. Rybak, J. Karnasiewicz, A. Cygan P-343404 TŻ-dg

Prowadzenie działalności gospodarczej

Działalność gospodarcza w gastronomii

T. Gorzelany,

W. Aue,

H. Górska-Warsewicz, B. Sawicka, T.Mikulska

WSiP

Rea

 KL IV TBŻ

Lp. przedmiot Klasa/typ szkoły Tytuł i numer programu Szkolny numer programu Tytuł podręcznika Autor Wydawnictwo
1 Język polski IV TBŻ (G)

Z. Starownik Przeszłość to dziś. Program nauczania języka polskiego. Zakres podstawowy i rozszerzony

G-LO3/t4-j-pol-1

1.Przeszłość to dziś. Kl.2.cz2

MEN.: 498/4/2013/2016

2.Przeszłość to dziś. Kl.3

MEN: 498/5/2014.

1.J. Kopciński

2. J. Kopciński

STENTOR
2 Religia IV TBŻ          
3 Wychowanie fizyczne IV TBŻ Program nauczania wychowania fizycznego dla IV etapu edukacyjnego Zdrowie, sport, rekreacja P-L/T/Z-wf      
4 Matematyka   IV TBŻ  Dorota Ponczek-Program nauczania matematyki w liceum ogólnokształcącym i technikum-MATeMAtyka   P - L/T- mat/p  “Matematyka 3” -Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres podstawowy część 2 Nr dop.378/2/2013 

Wojciech Babiański

Lech Chańko, 

Nowa Era 

5 Biologia  

IV TBŻ 

(TŻ)

Urszula Poziomek "Biologia na czasie". Program nauczania biologii w zakresie rozszerzonym dla szkół ponadgimnazjalnych.  P-L/T/-Z-biol/r 

Biologia na czasie 2 . Zakres rozszerzony. Nr dop. 564/2/2013/2016 

Biologia na czasie 3.Zakres rozszerzony. Nr dop. 564/3/2014 

M. Marko-Worłowoska, R. Kozik, Wł. Zamachowski, F. Dubert, A. Kula 

F. Dubert, M. Jurgowiak, M. MarkoWorłowska, Wł. Zamachowski 

Nowa Era 
6 Fizyka   

IVTBŻ

TB (G)

Zrozumieć fizykę. Program nauczania fizyki dla liceum ogólnokształcącego i technikum (kształcenie w zakresie rozszerzonym). 

P-L/T-fiz/r

Zrozumieć fizykę. Część 3

Podręcznik do fizyki dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres rozszerzony. Publikacja z dostępem do e-testów.

Nr dopuszczenia:                632/3/2014/2016

Marcin Braun, Agnieszka Seweryn-Byczuk, Krzysztof Byczuk, Elżbieta Wójtowicz

Nowa Era
7 Język angielski

IV TBŻ

Program nauczania języka angielskiego dla IV etapu edukacyjnego zakres rozszerzony M. Krajewska P-L-T/j.ang/r2

REPETYTORIUM DLA UCZNIÓW LICEUM I TECHNIKUM

Nr dop. 916/2017

M. Rosińska

L. Edwards

Macmillan
8 Język niemiecki

IV TBŻ(G)

Program nauczania języka niemieckiego dla klas I-IV liceum ogólnokształcącego i klas I-V technikum Bożena Niebrzydowska

P-L-T/j.niem/ pp

Komplett 3/ i Komplett 4

G.Montali Klett
9 Działalność gospodarcza

IV TBŻ

TB

Program nauczania dla zawodu Technik Budownictwa 311204 KWALIFKACJE:

BD.29. Wykonywanie i kontrolowanie robót konstrukcyjno-budowlanych

BD.30. Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów

ORE 2017

P-TB-pdg Prowadzenie działalności gospodarczej

T. Gorzelany

W. Awue

Wsip
10 Technologia robót konstrukcyjno-budowlanych BD 29

IV TBŻ

TB

Program nauczania dla zawodu Technik Budownictwa 311204 KWALIFKACJE:

BD.29. Wykonywanie i kontrolowanie robót konstrukcyjno-budowlanych

BD.30. Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów

ORE 2017

P-TB-tech-BD 29 Wykonywanie i kontrolowanie robót konstrukcyjno-budowlanych część 1 i część 2

M. Kozłowski,

T. Maj,

M. Popek

WSiP 

11 Posługiwanie się dokumentacją budowlaną BD 30

IV TBŻ

TB

Program nauczania dla zawodu Technik Budownictwa 311204 KWALIFKACJE:

BD.29. Wykonywanie i kontrolowanie robót konstrukcyjno-budowlanych

BD.30. Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów

ORE 2017

P-TB-pdb-BD 30

Rysunek techniczny budowlany *

T. Maj 

WSiP 

12 Podstawy konstrukcji budowlanych BD 30

IV TBŻ

TB

Program nauczania dla zawodu Technik Budownictwa 311204 KWALIFKACJE:

BD.29. Wykonywanie i kontrolowanie robót konstrukcyjno-budowlanych

BD.30. Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów

ORE 2017

P-TB-kb-BD 30 Konstrukcje budowlane 

M. Popek,

Z. Romik 

WSiP 
13 Organizowanie i kontrolowanie robót konstrukcyjno-budowlanych BD 30

IV TBŻ

TB

Program nauczania dla zawodu Technik Budownictwa 311204 KWALIFKACJE:

BD.29. Wykonywanie i kontrolowanie robót konstrukcyjno-budowlanych

BD.30. Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów

ORE 2017

P-TB-org-BD 30

Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów - część1

Pracownia organizacji robót budowlanych.

B.Bisaga

M.J. Bisaga

T.Maj

WSiP 

WSiP

14 Kosztorysowanie robót konstrukcyjno-budowlanych BD 30

IV TBŻ

TB

Program nauczania dla zawodu Technik Budownictwa 311204 KWALIFKACJE:

BD.29. Wykonywanie i kontrolowanie robót konstrukcyjno-budowlanych

BD.30. Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów

ORE 2017

P-TB-koszt-BD 30

Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów - część2

Pracownia sporządzania kosztorysów i dokumentacji przetargowej.

B.Bisaga

M.J.Bisaga

R.Solonek

WSiP 

WSiP

15 Wykonywanie robót konstrukcyjno-budowlanych BD 29

IV TBŻ

TB

Program nauczania dla zawodu Technik Budownictwa 311204 KWALIFKACJE:

BD.29. Wykonywanie i kontrolowanie robót konstrukcyjno-budowlanych

BD.30. Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów

ORE 2017

P-TB-wrb-BD 29

Wykonywanie i kontrolowanie robót konstrukcyjno-budowlanych

część 1 i część 2

M. Kozłowski,

T. Maj,

M. Popek

WSiP 

16 Pracownia gastronomiczna z obsługą klienta 

IV TBŻ 

Program nauczania dla zawodu technik żywienia i usług gastronomicznych 343404 o strukturze przedmiotowej Autorzy: H. Kopińska, J. Graczek  Modyfikacja: M. Piękoś, J. Moskwa, A. Rybak, J. Karnasiewicz, A. Cygan.  P -TŻ - pgast 

Sporządzanie i ekspedycja potraw i napojów cz. I i II 

Obsługa gości ( konsumentów ) część 1 

Nr dop. MEN 35/2007

A. Kmiołek 

  

R. Szajna, 

D. Ławniczak  

A. Ziaja

WSiP 

WSiP 

17 Zasady żywienia 

IV TBŻ 

Program nauczania dla zawodu technik żywienia i usług gastronomicznych 343404 o strukturze przedmiotowej Autorzy: H. Kopińska, J. Graczek  Modyfikacja: M. Piękoś, J. Moskwa, A. Rybak, J. Karnasiewicz, A. Cygan P-343404 TŻ-zż 

Zasady żywienia. Planowanie i ocena.  

H. Kunachowicz 

I. Nadolna 

B. Przygoda 

B. Sińska 

H. Turlejska 

WSiP 
18 Organizacja produkcji i usług gastronomicznych 

IV TBŻ 

Program nauczania dla zawodu technik żywienia i usług gastronomicznych 343404 o strukturze przedmiotowej Autorzy: H. Kopińska, J. Graczek  Modyfikacja: M. Piękoś, J. Moskwa, A. Rybak, J. Karnasiewicz, A. Cygan P-343404 TŻ-op 

Organizacja produkcji gastronomicznej 

Usługi gastronomiczne 

A. Kmiołek 

WSiP 

19 Pracowania planowania żywienia i produkcji gastronomicznej

IV TBŻ 

Program nauczania dla zawodu technik żywienia i usług gastronomicznych 343404 o strukturze przedmiotowej Autorzy: H. Kopińska, J. Graczek  Modyfikacja: M. Piękoś, J. Moskwa, A. Rybak, J. Karnasiewicz, A. Cygan P-343404 TŻ-pż 

Organizacja produkcji gastronomicznej 

Usługi gastronomiczne 

A. Kmiołek 

WSiP 

20 Pracownia ekonomiczna

IV TBŻ 

Program nauczania dla zawodu technik żywienia i usług gastronomicznych 343404 o strukturze przedmiotowej Autorzy: H. Kopińska, J. Graczek  Modyfikacja: M. Piękoś, J. Moskwa, A. Rybak, J. Karnasiewicz, A. Cygan.  P-343404 TŻ-pz Prowadzenie działalności gospodarczej T. Gorzelany, W. Aue

WSiP 

KL II BS

Lp. przedmiot Klasa/typ szkoły Tytuł i numer programu Szkolny numer programu Tytuł podręcznika Autor Wydawnictwo
1 Język polski II BS

Krystyna Brząkalik “To się czyta” Program nauczania języka polskiego w branżowej szkole I stopnia

 

“To się czyta” Podręcznik do języka polskiego dla klasy 2 branżowej szkoły I stopnia

MEN: 1025/2/2020

A.Klimowicz, Ginter J. Nowa Era
2 Religia II BS          
3 Historia II BS (P)

Jarosław Bonecki - “HISTORIA. Program nauczania dla szkoły branżowej”.

  Historia. Podręcznik dla szkół branżowych I stopnia. Część 2
Numer dopuszczenia MEN - 1078/2/2020

M. Ustrzycki,
J. Ustrzycki

Operon
4 Podstawy przedsiębiorczości II BS Maria Gaertner Podstawy przedsiębiorczości Program nauczania dla szkoły branżowej I stopnia

P-LO/T/BS-pp

Podstawy przedsiębiorczości Podręcznik część 1 i 2

Część 1: Nr dop. 1076/1/2019
Część 2: Nr dop. 1076/2/2019

Jarosław Korba, Zbigniew Smutek, Jolanta Kijakowska

Operon
5 Wychowanie fizyczne III BS Urszula Białek, Joanna Wolfart-Piech Magia zdrowia" program wychowania fizycznego - III etap edukacyjny P-L/T/Z-wf      
6 Wychowanie do życia w rodzinie II BS

Teresa Król. Wędrując ku dorosłości. Program nauczania wychowania do zycia w rodzinie dla uczniów klasy 1 liceum, technikum oraz szkoły branżowej I stopnia.

P-L/T/SB-wdż

Wędrując ku dorosłości 1. Podręcznik wychowanie do życia w rodzinie.

MEN 1070/1/2019

T. Król

M. Guziak-Nowak

Rubikon
7 Matematyka II BS  Program nauczania matematyki dla zasadniczej szkoły zawodowej autorstwa Doroty Ponczek  P - ZSZ – mat

“To się liczy 2” - Podręcznik dla zasadniczych szkół zawodowych 

Wojciech Babiański

Karolina Wej 

Nowa Era 

8 Geografia II BS (P) Sławomir Kurek - “GEOGRAFIA. Program nauczania dla szkoły branżowej I stopnia”   “Geografia. Podręcznik dla szkół branżowych I stopnia”. Część 2
Numer dopuszczenia MEN: - 1110/2/2020
S. Kurek Operon
9 Biologia II BS (P)

Beata Jakubik Renata Szymańska.

Biologia. Program nauczania dla szkoły branżowej I stopnia

P-SB-biol

Biologia 2. Podręcznik. Szkoła branżowa I stopnia Nr dop. 1072/2/2020

B. Jakubik, D. Szymańska Operon
10 Informatyka II BS 

Informatyka. Zakres podstawowy. Odkrywamy na nowo. Program nauczania 

P-L/T/Z-infor/p Informatyka. Podręcznik z płytą CD. Zakres podstawowy. Odkrywamy na nowo Nr dop.  452/2012/2015  Arkadiusz Gawełek  Operon 
11 Język niemiecki II BS (P) Program nauczania języka niemieckiego dla klas I-III szkoły branżowej I stopnia, klas I-II szkoły branżowej II stopnia i klas I-V technikum Justyna Ciechanowska P-BSI-j.niem/p

Genau 2 plus + ćwiczenia

Nr dop. 651/2/2014/2015

C. Tkadeckowa,

P. Tlusty

Klett
12 Doradztwo zawodowe II BS Program realizacji zajęć z zakresu doradztwa zawodowego w branżowej szkole I stopnia P-DZ-BSI      

KL III BS

Lp. przedmiot Klasa/typ szkoły Tytuł i numer programu Szkolny numer programu Tytuł podręcznika Autor Wydawnictwo
1 Język polski III BS Aleksandra Adamiak Odkrywamy na nowo. Język polski. Program nauczania dla zasadniczej szkoły zawodowej. P-BSI – j-pol Język polski. Podręcznik do zasadniczej szkoły zawodowej. cz.2 MEN: 526/2/2013/2016 Barbara Chuderska OPERON
2 Religia III BS          
3 Wiedza o społeczeństwie III BS Marek Grondas, Janusz Żmijski WoS. Po prostu. Program nauczania przedmiotu Wiedza o społeczeństwie dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy P-L/T/Z – wos/p

„Po prostu” Wiedza o społeczeństwie – podręcznik do szkół ponadgimnazjalnych – zakres podstawowy

Nr dop. MEN:531/2012/2014

M. Grondas,

J. Żmijewski

WSiP
4 Podstawy przedsiębiorczości III BS Marek Niesłuchowski Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym dla szkół ponadgimnazjalnych „Krok w przedsiębiorczość” P-L/T/Z-pprz

Krok w przedsiębiorczość. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych

Nr dop.: 467/2012/2015

Z. Makieła

T. Rachwał

Nowa Era
5 Wychowanie fizyczne III BS Urszula Białek, Joanna Wolfart-Piech Magia zdrowia" program wychowania fizycznego - III etap edukacyjny P-L/T/Z-wf      
6 Wychowanie do życia w rodzinie III BS Wędrując ku dorosłości. Wychowanie do życia w rodzinie. Program nauczania dla klas I-III szkół ponadgimnazjalnych P-L/T/SB-wdż

Wędrując ku dorosłości. Wychowanie do życia w rodzinie. Podręcznik klasy 1-3. Liceum i technikum

MEN 663/2013/2015

M. Ryś

T. Król

Rubikon
7 Matematyka III BS  Program nauczania matematyki dla zasadniczej szkoły zawodowej autorstwa Doroty Ponczek  P - ZSZ – mat

“Matematyka 2” -Podręcznik dla zasadniczych szkół zawodowych 

Nr dop. 573/2/2013 

Wojciech Babiański 

Karolina Wej 

Nowa Era 

8 Język niemiecki III BS(P) Program nauczania języka niemieckiego dla klas I-III ZSZ i klas I –IV technikum E. Danuta Machowiak P-BSI-j.niem/p

Genau 3

Nr dop. 651/2/2014/2015

C. Tkadeckowa

P. Tlusty

Klett
9 Doradztwo zawodowe III BS Program realizacji zajęć z zakresu doradztwa zawodowego w branżowej szkole I stopnia P-DZ-BSI      

 

godlo-polska

Centrum Kształcenia Zawodowego

Projekt "Zawodowcy na start"

bezpieczna szkola logo

ubezpieczenie uczniów

Projekt "Podkarpacie stawia na zawodowców"

Narodowe Obchody Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości

Kto jest online?

Odwiedza nas 13 gości oraz 0 użytkowników.