Dzień Otwarty Projektu

19 grudnia w Zespole Szkół w Czudcu odbyła się uroczystość Otwarcia Projektu "Podkarpacie stawia na zawodowców". W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Wojewódzkiego Urzędu Pracy, Starostwa Powiatowego, pracodawców uczniów Zespołu Szkół w Czudcu, Rady Rodziców, a także Samorządów Uczniowskich gimnazjów z Czudca i Pstrągowej. Gości powitała serdecznie pani dyrektor Marta Proksa, która przybliżyła założenia projektu, a także nakreśliła plan działań związanych z jego realizacją. Pani dyrektor podziękowała wszystkim osobom wspierającym rozwój szkoły, dbającym o jej nowoczesny wizerunek, a szczególnie panu wicestaroście Janowi Stodolakowi za efektywną współpracę z dyrektorami placówek oświatowych w powiecie strzyżowskim. Następnie głos zabrała pani Maria Koś - Kierownik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Powiatu Strzyżowskiego. Pani Koś podkreśliła, że pozyskane środki unijne z Europejskiego Funduszu Społecznego w bardzo dużym stopniu wspierają realizację programów: Edukacja na rzecz przyszłości oraz Rozwijanie nowych umiejętności uczniów wdrażanych w szkołach ponadgimnazjalnych powiatu strzyżowskiego.

W imieniu Lidera Projektu - Wojewódzkiego Urzędu Pracy - głos zabrała pani Małgorzata Kawalec, która wyraziła bardzo duże zadowolenie i satysfakcję, że praca urzędników przekłada się na konkretne korzyści dla młodzieży, stwarza jej szansę zdobywania wiedzy i umiejętności niezbędnych na wymagającym rynku pracy.
Korzyści wynikające z udziału młodzieży w projekcie "Podkarpacie stawia na zawodowców" przedstawiła uczennica klasy IV Technikum Hotelarstwa Diana Durek. Uczniowie uczestniczą w różnorodnych, bezpłatnych kursach zawodowych, zajęciach z doradztwa zawodowego, zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych z matematyki, języków obcych, odbywają praktyki i staże w polskich i niemieckich hotelach i restauracjach gwarantujących wysoką jakość usług.

Młodzież Zespołu Szkół przedstawiła zebranym program artystyczny o tematyce świątecznej "Cicha noc, święta noc". Przy wigilijnym, pięknie udekorowanym i suto zastawionym stole uczestnicy spotkania złożyli sobie życzenia oraz dzielili się nadziejami związanymi z nowym 2013 rokiem!

(oprac. Lidia Bytnar)

ib_p282_0_1.jpgib_p282_0_2.jpgib_p282_0_3.jpgib_p282_0_4.jpgib_p282_0_5.jpgib_p282_0_6.jpgib_p282_0_7.jpgib_p282_0_8.jpgib_p282_0_9.jpg