Personel

Dyrektor
Zespołu Szkół w Czudcu

3

mgr Marta Proksa


Wicedyrektor
ds. kształcenia praktycznego i zawodowego

vice dyrektor 2

mgr Monika Tarczyńska - Obrocka


Szef kuchni

4

Krzysztof Jacek


Uczennice

5