Olimpiady przedmiotowe

Uczniowie kierunków gastronomicznych w Zespole Szkół w Czudcu mają możliwość rozwijania swojej wiedzy i zainteresowań zawodowych, biorąc udział w olimpiadach przedmiotowych.
W dniu 5 listopada 2011 r. zorganizowany został etap szkolny Olimpiady Wiedzy o Żywności i Żywieniu, w której wzięli udział uczniowie klas: II TK/Ż, III TŻ, IV TŻ/K. Do etapu okręgowego zakwalifikowały się następujące osoby:

Kamila Oliwa z kl. IV TK
Justyna Wałach z kl.IV TK

Etap okręgowy Olimpiady Wiedzy o Żywności i Żywieniu odbędzie się 11 stycznia 2013 r. w Zespole Szkół Spożywczych w Rzeszowie.

(Oprac. mgr. inż. Machowska Agnieszka)