Nauczyciele

Kadra pedagogiczna w roku szkolnym 2018/2019:

Przedmioty ogólnokształcące:

Przedmioty zawodowe:

Technikum budowlane:

Technikum w zawodzie :Hotelarz

Technikum Architektury Krajobrazu

Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych:

Biblioteka szkolna:

Zajęcia rewalidacyjne :