Edukacja wojskowa – program pilotażowy

Edukacja wojskowa – program pilotażowy opracowany przez Ministerstwo Obrony Narodowej w zakresie szkolenia wojskowego w szkołach ponadgimnazjalnych.

Program nauczania „Edukacja wojskowa” przygotowano do realizacji materiału nauczania w ciągu 1,5 roku

ü  w Liceum Ogólnokształcącym ( okres przygotowawczy w klasie  I , wdrożeniowy w klasie II i I semestrze  klasy III)

ü  w technikum ( okres przygotowawczy w klasie I i II , wdrożeniowy w klasie III i I semestrze klasy IV)

Program  „Edukacja wojskowa" jest nowatorskim  rozwiązaniem poszerzającym ofertę edukacyjną uczniów szkół ponadgimnazjalnych, szczególnie zainteresowanych następującymi zagadnieniami i ścieżkami rozwoju zawodowego jak

- zawodowa służba wojskowa,

- terytorialna służba wojskowa,

- zasilenie zasobów rezerw osobowych Sił Zbrojnych RP.

Program nauczania obejmuje :

I etap :

- teoria – 1 godzina lekcyjna tygodniowo przez półtora roku (łącznie 45 godzin)

- praktyka EW – 2 godziny tygodniowo ( łącznie 7-8 godzin w  jednym   miesiącu w jednostce wojskowej w formie  ćwiczeń  w terenie, zajęć  ze sprzętem wojskowym i specjalistycznym

II etap :

5 – dniowy wojskowy obóz szkoleniowy (na feriach letnich  po II klasie LO i  po III klasie techniku.Realizacja obozu przewidziana jest przy wsparciu wojska, na wojskowych obiektach szkoleniowych.

Dla absolwentów :

III etap (okres ferii letnich po zakończeniu nauki szkolnej ):

dla absolwentów – ochotników, którzy potwierdzą w ramach kwalifikacji wojskowej zdolność do czynnej służby wojskowej – krótkotrwałe wojskowe szkolenie zakończone złożeniem przysięgi wojskowej.

Absolwent będzie miał prawo do min.in.

odbycia skróconego, wojskowego szkolenia przygotowawczego dla ochotników, kończącego się złożeniem przysięgi wojskowej i przeniesieniem do rezerwy;

pierwszeństwa w trakcie naboru do Wojsk Obrony Terytorialnej oraz innych rodzajów służby wojskowej;

przyjęcia na studia wojskowe na preferencyjnych warunkach (dodatkowe punkty podczas procesu rekrutacji);

stałych konsultacji (już w toku realizacji programu) przedstawicieli Wojskowych Komend Uzupełnień w zakresie możliwości przyjęcia do służby wojskowej oraz wskazywania możliwości podjęcia służby adekwatnych do potrzeb Sił Zbrojnych i uwarunkowań kandydata;

Edukacja wojskowa będzie realizowana jako przedmiot uzupełniający lub dodatkowy kończący się oceną , która będzie wpisana na świadectwo ukończenia szkoły .

Zaświadczenie potwierdzające realizacje programu „Edukacja wojskowa” będzie certyfikowane w pionach wojskowych klas mundurowych wraz z oceną końcową .

Program zakłada realizację 185 godzin lekcyjnych obejmujących zagadnienia teoretyczne i ćwiczenia praktyczne oraz 30 godzin lekcyjnych samokształcenia. W klasie tej realizowane będą rozszerzone przedmioty do wyboru : geografia ,biologia, wiedza o społeczeństwie, historia ,chemia ,fizyka , informatyka .