Erasmus + uzupełnienie

Aneks do programu Erasmus+

Erasmus

Przedsięwzięcie „ Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu ERASMUS+
sektor kształcenie i szkolenie zawodowe

         Numer umowy POWERVET-2019-1-PL01-KA102-062748 „Przez praktykę do sukcesu”_________

 

OGŁASZAMY REKRUTACJĘ UZUPEŁNIAJĄCĄ DO PROJEKTU

Przez praktykę do sukcesu”

O numerze POWERVET-2019-1-PL01-KA102-062748

realizowanym w Zespole Szkół w Czudcu

W wyniku pandemii Covid – 19, realizacja staży zagranicznych uległa czasowemu zawieszeniu oraz wprowadzone zostały zmiany w harmonogramie staży i regulaminie rekrutacji.

W związku z powyższym planowany termin realizacji 4-tygodniowego stażu
w Hiszpanii uległ przesunięciu na październik 2021 r.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie proszone są o zapoznanie się
z regulaminem rekrutacji oraz złożenie formularza zgłoszeniowego w sekretariacie szkoły lub do p. Joanny Moskwy.

 

godlo-polska

Centrum Kształcenia Zawodowego

Projekt "Zawodowcy na start"

bezpieczna szkola logo

ubezpieczenie uczniów

Projekt "Podkarpacie stawia na zawodowców"

Narodowe Obchody Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości

Kto jest online?

Odwiedza nas 12 gości oraz 0 użytkowników.